Blå Frökenfisk

Pomacentrus coelestis

Den här fisken kallas oftast för Neon Damsel på engelska. Den är också en av många olika blåfärgade arter som ofta benämns Blå Frökenfisk, varför det lätt uppstår missförstånd om man inte använder dess vetenskapliga namn. Precis som de flesta andra Frökenfiskar är Pomacentrus coelestis en tolerant art som är bra som nybörjarfisk, så länge du är beredd att lära dig hur du ska göra för att hantera dess aggressivitet.

Pomacentrus coelestis hör hemma i Indiska Oceanen och Still Havet. Arten förekommer från Sri Lanka till öarna Line and Tuamoto, och utbredningsområdet fortsätter norrut till Japan och söder ut till Rowley Shoals and Lord Howe Island. Lord Howe Island ligger ca 60 mil öster om Australiens fastland. Eftersom det här är varma vatten bör du hålla temperaturen i akvariet mellan 24 och 27 grader C. SG ska vara 1,020-1,025 och pH-värdet bör ligga mellan 8,1 och 8,4.

Som nämnts i inledningen är Pomacentrus coelestis en blå frökenfisk. Kroppen har en stark blå färg och varje fjäll har ett ljust märke. Fisken är långsmal och en del individer har en mörk prick på ryggfenan. Det kan också finnas mörka fläckar på huvudet. Ibland händer det att äldre individer börjar utveckla gulfärgade områden på kroppen.

Pomacentrus coelestis kan bli 9 cm lång och behöver ett akvarium på 100 liter eller större för att må bra. Eftersom den här fisken lever i grupp i det vilda bör du skaffa minst 6 individer. Det är möjligt att hålla en ensam Pomacentrus coelestis, men den mår bäst i grupp. Om du håller 2-5 individer kommer det troligen resultera i en hel del bråk inom den lilla gruppen. Det är alltid viktigt att akvariet du håller dina Pomacentrus coelestis i har några bra gömställen åt fiskarna. I naturen hittar man Pomacentrus coelestis antingen i grupper eller i stora stim. De lever i laguner och kring korallrev och återfinns ofta nära botten bland rester av rasade korallrev. Unga fiskar lever ofta tillsammans bland mjuka koraller.

Pomacentrus coelestis kan vara aggressiv mot andra arter och hålls ofta tillsammans med andra medelaggressiva frökenfiskar. Det är bäst att välja fiskar som är av ungefär samma storlek. I ett tillräckligt stort och väldekorerat akvarium med en lämplig kombination av fiskar blir Pomacentrus coelestis ofta ganska fredlig. Undvik att kombinera Pomacentrus coelestis med fiskar som har långa och delikata fenor, eftersom Pomacentrus coelestis är känd för att nafsa på andra fiskars fenor.

En grupp Pomacentrus coelestis tillbringar större delen av sin tid med att leta mat i akvariet. De är omnivora opportunister som äter en lång rad olika fodertyper. Håll dem på en varierad kost för att undvika bristsjukdomar. Du kan ge t ex ge dem hemodlad Artemia och grönsaker. I naturen äter Pomacentrus coelestis bland annat alger, copepods, maskar, fiskägg, små fiskyngel och zooplankton.

Att få Pomacentrus coelestis att föröka sig i akvariet är inte helt lätt, men det har hänt. Pomacentrus coelestis bildar par och honan kommer att deponera sina ägg på någon platt yta i akvariet. Innan dess kommer ytan ha rengjorts mycket noggrant. Både honan och hannen sköter om sin avkomma och tar hand om såväl ägg som yngel.