Glödbandstetra

Vanliga handelsnamn: Glödbandstetra
Vetenskapligt namn: Hemigrammus erythrozonus
Synonymer: Hemigrammus gracilis, Cheirodon erythrozonus
Familj: Characidae
Ursprung: Guyana (Rio Essequibo och anslutande vattendrag)
Storlek: 4 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Glödbandstetra är en fredlig fisk som passer bra i sällskapsakvarier med andra små och fredliga fiskar. Akvariet behöver inte vara större än 50 liter. Eftersom Glödbandstetra är en stimfisk bör man alltid hålla minst fem stycken tillsammans, gärna fler. Rekommenderad vattentemperatur är 24-28 grader C. pH-värdet bör hållas mellan 6.0 och 7.5 och hårdheten inom dH 5-12 intervallet.

Akvarieinredning: Glödbandstetran är inte särskilt krävande när det kommer till inredning, men den mår bäst i akvarium där det finns många gömställen och levande växter. Substratet får gärna vara mörkt och flytväxter som dämpar belysningen kommer att uppskattas. Rötter och stenar kan användas för att skapa ännu fler bra gömställen och skyddade platser.

Föda: Glödbandstetra är en allätare som i naturen främst lever av maskar, små skaldjur och växter. I akvariet äter den alla sorters standarfoder. Det är viktigt att den får både köttbaserad och växtbaserad mat.

Odla: Glödbandstetra är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Honorna har rundare kroppar, särskilt under lekperioden. Glödbandstetran är en romspridande art som släpper sina ägg bland finbladiga plantor. Föräldrarna kan äta upp äggen, så om man vill ha en hög överlevnadsprocent är det bäst att använda ett separat odlingsakvarium där ägg och yngel inte behöver komma i kontakt med hungriga vuxna fiskar. Glödbandstetra räknas som en mycket produktiv art.