Grön Diskus

I denna guide:

diskus fisk

Vanliga handelsnamn: Grön diskus
Vetenskapligt namn: Symphysodon aequifasciatus aequifasciatus (green)
Synonymer:
Familj: Cichlidae
Ursprung: Brasilien och Colombia
Storlek: 20 cm
Temperament: Fredlig. Revirhävdande under lekperioden.
Svårighetsgrad: 3

Hållning

I vanliga fall lever diskus i stim, men under lekperioden parar de ihop sig och blir de revirhävdande. Grön diskus trivs bäst surt och mjukt vatten; pH 5.0-7.0 och helst under dH 12. Vattentemperaturen ska vara 26 – 28°C. Man bör inte hålla Grön diskus i akvarier som är mindre än 250 liter.

Akvarieinredning

Försök härma den Gröna diskusens naturliga miljö när du inreder akvariet och inkludera många rötter som skapar bra gömställen. Man kan komplettera med växter om man vill.

Föda

I naturen lever Grön diskus främst av insekter, larver och zooplankton. I akvariet uppskattar den levande och frusen mat, men burkar även acceptera torrfoder.

Odla grön discus

Grön diskus är svårodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. Det är svårt att könsbestämma Grön diskus, så det vanligaste sättet att bilda par är att köpa en grupp unga fiskar och låta dem bli vuxna tillsammans.

Grön diskus bildar par och är en öppen substratruvare. Honan kan producera flera hundra ägg per lek. Äggen brukar läggar på stenar, rötter eller bland växter. Det tar cirka 3 dygn mellan befruktning och kläckning. Både hanen och honan sköter om ynglen och utsöndrar en sorts slem på huden som ynglen äter av under den första tiden.

Övrigt

Namngivningen av diskus är en smula rörig, både när det gäller vetenskapliga namn och vardagsnamn. I naturen existerar flera olika diskusvarianter, och olika experter har olika åsikter kring vilka som ska räknas som separata arter och vilka som snarare är variationer av samma art. Den stora mängden odlingsformer som idag finns i akvariehandeln krånglar till det ytterligare, eftersom framavlade färgvarianter från olika arter kan överlappa varandra när det gäller utseende. Dessutom är det vanligt att de olika odlarna hittar på egna namn för de fiskar de får fram.