Grön kulfisk

Vanliga handelsnamn: Grön kulfisk
Vetenskapligt namn: Tetraodon fluviatilis
Synonymer: Tetraodon nigroviridis, Crayracion fluviatilis
Familj: Tetraodontidae
Ursprung: Bangladesh, Indien, Indonesien, Kambodja, Laos, Myanmar, Sri Lanka, Thailand och Viet Nam.
Storlek: 15 cm
Temperament: Aggressiv
Svårighetsgrad: 4

Hållning: Akvariet bör vara på minst 160 liter. Den rekommenderade vattentemperaturen är 23-27 grader C och pH-värdet bör vara 7.0-8.0. Unga fiskar är inte lika aggressiva som de äldre. Vuxna fiskar bör inte hållas tillsammans, såvida du inte har ett mycket stort och smart inrett akvarium. Det är vanligt att Grön kulfisk biter i andra fiskars fenor och fjäll. Denna art bör bara hållas ensam eller med stora fiskar som inte tolererar att bli trakasserade. I naturen hittar man Grön kulfisk i långsamma floder, stillastående vatten och områden där vattendrag möter havet. Den kan leva i sötvattensakvarier, men blir mindre känslig om du har den i bräckt vatten. Grön kulfisk är inte lämplig för saltvattensakvarier.

Akvarieinredning: Grön kulfisk föredrar skuggade områden så flytväxter rekommenderas, gärna i kombination med andra växter. Välj arter som klarar av att växa i bräckt vatten. Använd rötter och stenar för att skapa lämpliga gömställen. Sand rekommenderas som substrat.

Föda: I naturen äter Grön kulfisk framförallt växter, detritus, mollusker, skaldjur och andra små ryggradslösa djur. Ibland äter den andra fiskars fjäll och fenor. Om du har sniglar/snäckor i akvariet kommer den Gröna kulfisken att äta upp dem. Uppskattar levande foder men accepterar även frusen mat. Om din Gröna kulfisk börjar förstöra växter bör du ge den mer vegetabilisk mat.

Odla: Grön kulfisk är svårodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. Den gröna kulfisken är en substratruvande art. Honan lägger äggen i en grop och det är hanen som tar hand om avkomman. Mycket svår att könsbestämma.

Övrigt: När en Grön kulfisk blir rädd blåser den upp sig som en ballong. Grön kulfisk är extremt giftig, både köttet och de inre organen.