Gul Dvärgciklid

Vanliga handelsnamn: Gul dvärgciklid
Vetenskapligt namn: Apistogramma borellii
Synonymer: Heterogramma borellii, Apistogramma reitzigi
Familj: Cichlidae
Ursprung: Argentina, Brasilien och Paraguay
Storlek: 7 cm
Temperament: Revirhävdande, men relativt fredlig
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Ett 60 liters akvarium räcker för Gul dvärgciklid, såvida du inte vill två eller flera hannar i samma akvarium, då måste akvariet vara mycket större. Enklast är att hålla en hane med flera honor. Vattentemperaturen bör ligga mellan 24 och 26 grader C, pH-värdet mellan 6 och 7 och hårdheten mellan dH 5 och 9. Undvik kraftfull vattencirkulation.

Akvarieinredning: Akvariet bör innehålla mycket växter. Använd gärna stenar och rötter för att skapa ännu fler gömställen. Mörk, fin strand är det lämpligaste bottenmaterialet.

Föda: I naturen är Gul dvärgciklid en allätare som framförallt livnär sig på maskar, insekter och skaldjur. I akvariet äter Gul ciklid gärna både levande foder, frysfoder och torrfoder.

Odla: Gul dvärgciklid är en smula komplicerad att odla i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören silver. Hanarna är mer färggranna än honorna, vilka har en svagt gulaktig färg. Hanarna är också större och har längre analfenor och ryggfenor. Gul dvärgciklid är en haremruvande art, dvs en hane kan leka med flera honor samtidigt. Fiskarna är substratruvare och brukar välja en grotta som lekplats. Honan lägger cirka 50-75 ägg per lek och äggen fästs i taket av grottan. Efter ungefär 4-5 dagar är äggen redo att kläckas. Efter cirka 10 dagar är ynglen frisimmande.

Övrigt: I naturen finns det två olika färgformer av Apistogramma borellii. En gul form där hanen är gul på huvudet och en blå form där hanen har röda markeringar. Idag finns det även framodlade färgvarianter i akvariehandeln.