Gul (Golden) labidochromis

Vanliga handelsnamn: Gul labidochromis, Golden labidochromis,
Vetenskapligt namn: Labidochromis caeruleus
Synonymer: Labidochromis tanganicae, Labidochromis sp. ”yellow”
Familj: Cichlidae
Ursprung: Malawisjön i Malawi
Storlek: 10 cm
Temperament:
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Akvariet bör vara på minst 100 liter, vattentemperaturen ska hållas mellan 23 och 27 grader och pH-värdet mellan 7.5 och 8.5. Håll helst en ensam hane med flera honor.

Akvarieinredning: Gul/Golden labidochromis lever i Malawisjöns klippbiotop och du bör försöka efterlikna de förhållandena i akvariet med stenar, klippblock och dylikt. Det bör alltid finnas många olika bra gömställen och skyddade platser i akvariet.

Föda: Gul/Golden labidochromis är allätare och en hög andel av deras kost i det vilda utgörs av små ryggradslösa djur. Accepterar både torrfoder och fryst foder i akvariet.

Odla: Gul/Golden labidochromis är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons.Det är svårt att könsbestämma den här arten, men ibland har honorna en svagare gul färg än hanarna. Hanen kan också ha en mer markerat svart söm på sin analfena. Gul/Golden labidochromis är munruvare. När honorna har sin avkomma i munnen vill de kunna dra sig undan och det är viktigt att det finns gott om gömställen i akvariet.

Övrigt: Det finns flera olika färgvarianter av den här arten. Vissa är vitare, andra starkt gula och några varianter är mer gyllene och det är dessa som kallas Golden.

Gul/Golden labidochromis är endemiska arter och lever bara i Malawisjön. I Malawisjön har man bara funnit dem längs den nordvästra kusten, ofta förvånansvärt långt ned under ytan.