Guldfiskar

Vanliga handelsnamn: Guldfisk
Vetenskapligt namn: Carassius auratus auratus
Synonymer: Cyprinus auratus
Familj: Cyprinidae
Ursprung: Centrala och sydöstra Asien
Storlek: 45 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Guldfisken är en odlingsform av någon vild Asiatisk karp. Man vet inte exakt vilken eftersom odlingen påbörjades för flera tusen år sedan, men man misstänker att det kan ha varit Crucian Carp. Precis som sina vilda förfäder är guldfisken en kallvattensfisk och mår bra i svalt vatten. Den är därför vanlig i trädgårdsdammar men kan även hålla i akvarium. Vattentemperaturen bör ligga mellan 10 och 23 grader C, men kallare temperaturer kan gå bra under vintersäsongen såvida acklimatiseringen sker långsamt under hösten. pH-värdet bör ligga mellan 6 och 8. Guldfiskar bli stora och producerar mycket avfall så ett akvarium på minst 250 liter rekommenderas. Vissa varianter, t ex Slöjstjärten, växer sig inte lika stora som den vanliga guldfisken (Ce guldfisk). Små så kallade ”guldfiskskålar” är helt olämpliga. Guldfiskar tillhör inte de allra mest lättskötta fiskarna, men de är inte särskilt svåra heller och även nybörjare kan hålla guldfiskar om de är beredda att läsa på mer om de varianter de är intresserade av.

Akvarieinredning: Guldfiskar äter växter och de allra flesta sorters levande växter är därför olämpliga. Ofta fungerar det dock bra om man väljer tuffa plantor som växer snabbt och inte begränsar sig till en ensam planta i akvariet utan ser till att det finns många olika växter för guldfisken att äta av.

Föda: Bör helst ges mat särskilt utformad för just guldfiskar, t ex guldfiskpellets. Matsmältningsproblem är inte ovanliga bland guldfiskar, särskilt hos varianter med mycket rundade kroppar, men gröna ärtor i kosten verkar minska risken.

Odla: Guldfisk är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Det kan vara svårt att skilja honorna från hanarna utanför lekperioden, men honorna brukar ha rundare kroppar. Under lekperioden utvecklar hanarna små vitaktiga utväxter på huvudet. Guldfisken är en romspridande fisk och honan kan släppa över tusen ägg per lek.

Övrigt: Det finns många olika färger och formvarianter att välja mellan och vissa är känsligare än andra. Man delar in guldfisk i fyra huvudgrupper.

Ce guldfisk är mest lik den ursprungliga guldfisken.

Wen guldfisk har en extra elegant stjärtfena. Wen har alltid ryggfena.

Dragon Eye guldfisk har utstående ögon.

Egg guldfisk har ingen ryggfena.