Guldsömsciklid

Vanliga handelsnamn: Guldsömciklid, Guldsömsciklid
Vetenskapligt namn: Aequidens rivulatus
Synonymer: Chromis rivulatus, Acara rivulata
Familj: Cichlidae
Ursprung: Ecuador och Peru
Storlek: 25 cm
Temperament: Revirhävdande och mycket aggressiv
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Guldsömciklid är en aggressiv och revirhävdande art. Om man vill hålla den med andra fiskar måste man välja dem med omsorg så att de inte blir trakasserade av Guldsömcikliden. Rekommenderad vattentemperatur är 20 – 25 grader C och hårdheten bör hållas under dH 25. pH-värdet bör vara kring neutralt, från 6.5 till 7.5.

Akvarieinredning: Guldsömcikliderna äter inte växter, men om de börjar leka kan de förstöra växterna genom att slita upp dem med rötterna under sitt idoga grävande. Välj därför helst robust växter som klarar av en sådan behandling under leken, t ex Vallisneria. Använd även stenar och rötter för att skapa bra gömställen i akvariet.

Föda: Guldsömcikliden är en allätare som behöver en stor andel köttbaserad mat. Äter alla sorters standardfoder i akvariet. Se till att din Guldsömciklid får en varierad kost, på så sätt minskar du risken för ämnesbrist och sjukdom i akvariet.

Odla: Guldsömciklid är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Guldsömcikliderna bildar par. De är öppna substratruvare som använder stenar som lekplats. Efter 3-4 dygn kläcks äggen och ynglen är frisimmande efter drygt 10 dygn. I början växer Guldsömciklidyngel mycket långsamt, men när de väl nåt en storlek av 2 cm brukar tillväxttakten komma igång ordentligt. Guldsömciklid är svår att könsbestämma, men honorna brukar vara mörkare och något mindre än hanarna. Äldre hannar utvecklar en pannpuckel.