Guppy

Vanliga handelsnamn: Guppy
Vetenskapligt namn: Poecilia reticulata
Synonymer: Lebistes reticulates, Acanthocephalus guppii
Familj: Poeciliidae
Ursprung: Centralamerika och de norra delarna av Sydamerika.
Storlek: 6 cm
Temperament: Fredlig fisk som fungerar bra i sällskapsakvarium med andra fredliga arter.
Svårighetsgrad: 3 (se text nedan)

Hållning: Guppyn lever i varma vatten och temperaturen bör hållas mellan 22 och 28 grader C. Arten föredrar en smula basiskt vatten och pH-värdet bör därför vara mellan 7.0 och 8.0. I naturen hittar man dem i vatten mellan dH 9 och dH 19. Rekommenderad minsta akvariestorlek är 50 liter. Guppy bör hållas i grupper om minst 5 individer.

Akvarieinredning: Guppyn uppskattar välplanterade akvarium. Inkludera gärna flytväxter som dämpar ljuset och erbjuder skydd ovanifrån.

Föda: Äter de flesta sorters foder och bör hållas på en blandad kost som innehåller både köttbaserad och växtbaserad mat. I naturen är Guppy bland annat detritus, zooplankton och små insekter.

Odla:
Guppy förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Hanarna är lätta att skilja från honorna eftersom hanarna har mycket praktfullare fenor och starkare färger. Hanarna brukar också vara mindre än honorna. Hanarna blir könsmogna kring 2 månaders ålder medan honorna inte brukar bli det förrän de är 3 månader gamla. Guppyn är en levandefödande fisk. Honan brukar föda kring 40 yngel per lek.

Övrigt:
Det finns många olika färgvarianter att välja mellan.

Guppy brukade vara en mycket tålig art, men på grund av intensiv odling finns det idag många exemplar i akvariehandeln som är betydligt mer känsliga än den ursprungliga Guppyn. När man får tag på Guppy av hög kvalitet från en seriös odlare brukar de vara mycket härdigare än vanliga Guppy.

Guppy har introducerats i många olika delar av världen, oftast i hopp om att de ska hålla andelen myggor nere i malariadrabbade områden.