Odla Gurami

Gurami är ett populärt val bland hobbyakvarister. De är dock svårare att odla än populära levandefödare, t ex guppy, som brukar föröka sig i akvariet utan att akvaristen behöver göra något speciellt för att få dem i lekkondition. Många olika sorters gurami har odlats i akvarium och i den här artikeln ska vi titta lite närmare på tre av dem, Mosaikgurami (Trichogaster leeri), Dvärggurami (Colisa lalia) och Honungsgurami (Colisa sota).

Gemensamt för alla guramiarter är att de är labyrintfiskar. Detta innebär att de har labyrintorgan, som är luftfyllda andningshål, placerade under gälarna. Den här sortens fisk går upp till vattenytan för att andas luft, vilket gör att de kan överleva i vatten med låga syrehalter. Alla arter hör hemma i Syd- och Sydostasien. De flesta arter är lätta att odla, men en del arter som t ex Kyssguramin (Helostoma temmincki), Jätteguramin (Osphromenus goramy) och Chokladguramin (Sphaerichtys osphromenoides) räknas som svåra.

Att Odla Mosaikgurami (Trichogaster leeri)

Mosaikguramin anses av många vara en av de allra vackraste guramiarterna. Kroppen och fenorna är dekorerade med vackra ”mosaikpärlor” som skimrar i ljuset. En hona kan bli upp till 10 cm, och en hane 12 cm. Den här guramin älskar grunda, varma (omkring 27 grader C) och lugna vatten. De är väldigt lugna fiskar och lätta at hålla. De äter i princip allting, men föredrar gröna flingor och Grindal maskar. Lekakvariet ska vara 80 cm långt eller längre, med några hängande och några ankrade växter. Akvariet ska vara fyllt med omkring 15-20 cm vatten. Varken luftpumpar eller filter ska användas. Temperaturen ska vara något högre än normalt, kring 29 grader C. Honan kan lägga upp till 2000 ägg per gång. Honan ska tas bort direkt efter äggläggningen. Låt hanen stanna i akvariet tills ynglen simmar fritt.

Att Odla Dvärggurami (Colisa lalia)

Dvärgguramin har diagonala turkosblå ränder över en rödorange kropp. Hanarna är större och mer färggranna än honorna. Hanen blir väldigt färgstark under fortplantningsperioden. Den här artens natur och behov liknar Mosaikguramins. Dvärgguramis äter nästan allt de ges, men de föredrar levande föda och förberedda blandningar. De ynglar bäst i ett akvarium uppsatt för just det ändamålet. Placera ett par i ett 40 eller 60-liters akvarium med tätt planterade växter. Inkludera gott om flytande plantor. Det är viktigt att paret är i god kondition. Ynglingen kan innehålla 300-700 ägg. Efter att leken är färdig ska honan tas bort från lekakvariet. Hanen tar hand om ynglen tills de simmar fritt, då ska även hanen tas bort.

Att Odla Honungsgurami (Colisa sota)

Honungsguramihanen har en vacker klar orangegul färg. Honorna är inte lika färggranna, utan har ljust skuggade brun-orangea kroppar med ett silvrigt fluoroserande skimmer. Honungsgurami föredrar akvarium med tätt planterade områden och några öppna delar att simma på. De äter oftast vad helst du ger dem. De här fiskarna är någorlunda enkla att odla, men lite svårare än Dvärgguramis. Gör i ordning ett akvarium utan luftstenar eller filter. Under leken kommer hanen att bygga ett stort skumbo. När äggen har lagts flyter de upp in i skumboet, där hanen vaktar dem tills de kläcks. När ynglen simmar fritt ska hanen tas bort ur akvariet. Honan skall plockas bort precis efter ynglingen.