Havsvampar

De svampar som lever i havet tillhör fylumet Porifera. I Porifera hittar vi tre distinkta grupper: Calcarea (kalksvampar), Demospongia och Hexactinellida (glassvampar). Det finns över 5000 olika kända svamparter så det är naturligtvis svårt att ge skötselråd som passar alla svampar. Det är alltid bra att läsa på mer om de specifika arter du är intresserad av att hålla i ditt saltvattensakvarium. En överväldigande majoritet av alla arter i Porifera är marina, men det finns några få som istället lever i sötvatten och därför är omöjliga att hålla i saltvattensakvarier.

Svampar är svåra att sköta om så du bör inte vara nybörjare på saltvatten. Vattenkvalitén måste hållas perfekt och de ska absolut inte placeras i akvarium som inte är ordenligt etablerade. I naturen brukar svampar växa på skuggade platser och sådan placering är därför att föredra även i akvariet.

När man köper levande sten kan man ibland få med sig svampar. Tyvärr får man ofta samtidigt med sig djur som lever av att äta svampar. Detta leder oftast till att djuren äter upp de få svampar som finns på stenen, och sedan själva dör av näringsbrist i akvariet eftersom det inte finns någon mer svamp att tillgå.

Svampar skiljer sig väldigt mycket från andra djur, bland annat saknar de mun. Svampar har istället små porer över kroppen som de drar in vatten igenom. Celler i svampens yttre väggar filtrerar ut näringsämnen från vattnet innan det filtrerade vattnet pumpas ut igen genom några andra, större hål. Cellerna hos en svamp är betydligt mer autonoma än cellerna hos andra djur och kan utföra en lång rad olika uppgifter. Intressant nog finns några få svampar som är carnivora snarare än ”filter feeders”. Corona svamparna fångar t ex in sina byten genom att spetsa dem med sina små taggar. Svampen bygger sedan in bytet i svampvävnad innan det börjar smälta det.

Calcarea (Kalksvamp)
Svamparna i den här gruppen är de enda svampar som har en skelettstruktur bestående av kalciumkarbonat. Den största artrikedomen hittas i tropiska vatten. De lever oftast på grunt vatten, men det finns en art som utmärker sig genom att växa på 4000 meters djup.

Demospongia
Den här gruppen är mycket större än de två andra svampgrupperna och innehåller över 90 procent av de kända svamparterna. De lever i många olika miljöer, från varma tropiska vatten nära ytan till extrema djup där det är ont om både värme och ljus. De få svamparter som lever i sötvatten istället för saltvatten tillhör också denna grupp. Demospongia svampar existerar i många olika former och kan bli mycket stora. Vissa skapar t ex upprättstående stammar som förgrenar sig likt träd, medan andra täcker skuggsidan av stenar. Demospongia svamparnas skelett består av kisel eller ett särskilt organiskt material som kallas spongin. Arterna i släktet Oscarella har dock varken det ena eller det andra. De arter som bildar spogin-skelett är de vi använder som lyxiga badsvampar.

Hexactinellida (Glassvamp)
Dessa svampar skiljer sig mycket från de övriga och man tror att de bildade en egen utvecklingslinje förhållandevis tidigt i evolutionen. Deras skelett är gjort av kisel och består av sex taggar som är placerade i 90 gradiga vinklar från varandra. Tillskillnad från alla andra arter i Porifera kan Hexactinellida svamparna inte dra ihop sig. De skiljer sig också från de andra svamparna eftersom de utvecklat ett sätt att oerhört snabbt skicka elektriska impulser genom kroppen.