Honungsgurami

Vanliga handelsnamn: Honungsgurami
Vetenskapligt namn: Colisa chuna
Synonymer: Colisa sota, Trichogaster chuna
Familj: Belontiidae
Ursprung: Bangladesh and India
Storlek: 7 cm
Temperament: Fredlig, något skygg
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Rekommenderad vattentemperatur är 23-28 grader C, pH-värdet bör ligga mellan 6.0 och 7.5 och hårdheten kring dH 5-19. Honungsgurami är revirhävdande när den leker, men i övrigt är den mycket fredlig och mår inte bra i akvarium med aggressiva arter.

Akvarieinredning: I naturen lever Honungsgurami i diken, översvämmade fält och liknande där det finns gott om växtlighet. Den här arten bör därför alltid hållas i välplanterade akvarium. Inkludera gärna flytväxter och använd rötter och stenar för att skapa lämpliga gömställen. Det ska också finnas ett öppet område för Honungsguramin att simma runt i.

Föda: Honungsguramin är en allätare som framförallt lever på små ryggradslösa djur i det vilda. I akvariet äter den alla sorters standardfoder, men man bör inte hålla den på enbart torrfoder utan ge den fryst eller levande foder.

Odla: Honungsgurami är en smula komplicerad att odla i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören silver. Hanen bygger ett skumbo för att skydda äggen. Äggen kläcks inom 36 timmar och ynglen är frisimmande efter en dag. Under själva lekperioden är Honungsguramin mycket revirhävdande.

Honorna har en svagt brun färg, medan hanarna är honungsfärgade med blåsvarta strupar. Skillnaderna blir som tydligast under lekperioden.

Övrigt: Precis som alla andra labyrintfiskar har Honungsguramin ett labyrintorgan som gör det möjligt för den att andas syre direkt ur luften. Om syrehalten i vattnet bli för låg kan den alltså simma upp till ytan och andas där.

Honungsgurami har lätt för att drabbas av sammetssjuka (Oodinium/Velvet).