Investeringssparkonto

Investeringssparkonto (ISK) är en sparform som infördes år 2012 för att göra det enklare för privatpersoner i Sverige att spara i bland annat aktier och fondandelar. Beskattningen fungerar på ett särskilt vis för tillgångar du har i ditt investeringssparkonto, och tanken är att det ska vara mycket enklare för privatpersoner att deklarera när de använder sig av ett investeringssparkonto istället för att till exempel köpa och sälja aktier i en aktiedepå.

När du köper och säljer tillgångar i ett ISK är företaget du har ditt ISK hos skyldigt att skicka in information om värdet på tillgångar och insättningar till Skatteverket, och räkna fram ett schablonbelopp som din skatt baseras på. När din deklarationsblankett anländer är siffrorna redan ifyllda.

spara pengar isk konto

Vad kan jag handla med i mitt ISK?

Vad du kan handla med i ditt ISK beror på två faktorer:

 • De regler som lagen uppställer för vad man får handla med i Investeringssparkonton. För finansiella instrument krävs bland annat att de är upptagna till handel på en reglerad marknad var som helst i världen eller på en handelsplattform inom EES-området.
 • Vad företaget som du har ditt ISK hos tillåter handel med. Detta utbud kan vara mycket snävare än det vida ramverk som lagen uppställer.

Innan du väljer hos vem du vill ha ditt ISK bör du kontrollera hur utbudet ser ut, så att det passar dina önskemål. I vissa fall kan det vara bäst att öppna investeringssparkonton hos flera olika tillhandahållare, för att få tillgång till ett mer komplett sortiment. ISKkonto.se gör det enkelt att jämföra ISK konton hos olika banker och se vilken eller vilka ISK konton man skall välja.

Exempel på sådant som man kan handla med i sitt investerarsparkonto:

 • Aktier
 • Andelar i värdepappersfonder
 • Andelar i specialfonder
 • Andelar i börshandlade fonder
 • Certifikat
 • Warranter
 • Obligationer
 • Premieobligationer
 • Konvertibler
 • Rätter
 • Teckningsoptioner

Kan jag använda tillgångarna i mitt ISK som säkerhet för ett lån?

Vissa av de företag (banker, värdepappersbolag och fondbolag) som tillhandahåller investeringskonton låter dig också använda tillgångarna i ditt ISK som säkerhet för en kredit. Du kan alltså koppla ett kreditkonto till ditt ISK. Det är inte alla företag som erbjuder detta, så om möjlighet till kredit är viktig för dig, säkerställ på förhand att det företag du överväger att välja för ditt ISK verkligen erbjuder detta och att villkoren är rimliga.

När du använder ditt ISK som säkerhet för en kredit blir tillgångarna du förvarar i ditt ISK ”pantsatta” hos långivaren. Om du inte sköter krediten i enligt med kreditavtalet kan långivaren tvångssälja dina tillgångar i den mån som krävs för att betala tillbaka lånet, inklusive ränta och avgifter.