Jack Dempsey Ciklid

Vanliga handelsnamn: Jack Dempsey
Vetenskapligt namn: Cichlasoma octofasciatum
Synonymer: Heros octofasciatus, Parachromis octofasciatum
Familj: Cichlidae
Ursprung: Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico
Storlek: 25 cm
Temperament: Aggressiv och revirhävdande
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Jack Dempsey är aggressiv och revirhävdande. Den kan hållas tillsammans med andra fiskar, men bara om de är stora och inte kommer att tolerera trakasserier. Mindre fiskar är klart olämpliga eftersom de kommer att bli mat. Akvariet bör rymma minst 600 liter. Rekommenderad vattentemperatur är 22-26 grader C. pH-värdet bör vara neutralt till basiskt och ligga mellan pH 7 och 8. Hårdheten ska helst hållas mellan dH 9 och 20.

Akvarieinredning: Försök härma den naturliga miljön för Jack Dempsey när du inreder akvariet. I naturen lever Jack Dempsey i varma, grumliga vatten där det finns mycket växter. Bottnen består oftast av sand eller lera. Arten hittas ofta i diken och långsamt flytande vattendrag. Eftersom Jack Dempsey gräver mycket och äter växter kan den bara hållas med riktigt tåliga levande arter eller konstgjorda växter. Fin sand rekommenderas som substrat. Använd gärna stenar och rötter för att skapa gömställen i akvariet, men se till att de inte kan kollapsa över fisken när den gräver.

Föda: Jack Dempsey är en allätare som i det vilda främst lever av fisk, maskar, skaldjur, insekter och växter. I akvariet accepterar den alla sorters standardfoder, men mår bäst om den får levande eller fryst foder. Det är också viktigt att se till att den har tillgång till växtbaserad mat.

Odla: Jack Dempsey är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Man kan könsbestämma Jack Dempsey genom att titta på ryggfenan. Hos hanen har den en mörkt röd överkant, hos honan en ljust röd överkant. Ryggfenorna och analfenorna brukar också vara något mer utdragna hos hanarna. Jack Dempsey bildar par och är en öppen substratruvare. Fiskarna brukar välja en sten som lekplats. Honan kan producera upp till 1000 ägg per lek. Både honan och hanen tar hand om avkomman och flyttar de unga till hålor där de kan skyddas från faror.