Jätteancistrus

Vanliga handelsnamn: Jätteancistrus, L113
Vetenskapligt namn: Megalancistrus parananus
Synonymer: Megalancistrus gigas
Familj: Loricariidae
Ursprung: Argentina och Paraguay
Storlek: 60 cm
Temperament: Fredlig. Stora hanar revirhävdande mot andra Jätteancistrus-hanar.
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Jätteancistrus bör inte hållas i akvarium mindre än 350 liter. Vattentemperaturen bör ligga mellan 23-26 grader C och pH-värdet i 6.0-7.5 intervallet.

Akvarieinredning: Jätteancistrus trivs bäst i akvarium där det finns många olika bra gömställen. Använd gärna stenar och rötter för att bilda tillräckligt stora hålor. Kraftfull genomströmning rekommenderas.

Föda: Jätteancistrus är en allätare. Kosten bör till övervägande del bestå av växtmaterial. Den äter en del alger, men är inte direkt en effektiv algätare i akvariet. Brukar acceptera de flesta sorters standardfoder i akvariet. Ge gärna dina Jätteancistrus grönsaker för att se till att kosten inte blir för fiberlös och proteinrik. Jätteancistrus är nattaktiv och föredrar därför att äta när det blivit mörkt.

Odla: Man vet mycket lite om Jätteancistrus lekbeteende och det finns inga bekräftade rapporter från lek i akvarium. Den är troligen en substratruvare som lägger sina ägg hålor. Det är mycket svårt att könsbestämma Jätteancistrus.

Övrigt: Jätteancistrus blir sällan större än 25 cm i akvarium.