Jätteormhuvudsfisk

Vanliga handelsnamn: Jätteormhuvudsfisk, Giant snakehead
Vetenskapligt namn: Channa micropeltes
Synonymer: Ophiocephalus serpentines, Ophicephalus micropeltes
Familj: Channidae
Ursprung: Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Thailand och Viet Nam.
Storlek: 130 cm
Temperament: Aggressiv
Svårighetsgrad: 5

Hållning: Innan du skaffar en Jätteormhuvudfisk måste du fundera på om du verkligen har möjlighet att ge den ett bra hem på lång sikt. Den kommer att kräva ett mycket stort akvarium, 4000 liter eller mer, och äter dessutom levande fisk vilket blir dyrt i längden såvida du inte odlar/skaffar egen fisk. Den är aggressiv och måste hållas själv eller med andra riktigt stora och tuffa arter (vilket kräver ännu större akvarium). Jätteormhuvudfisk är aggressiv mot artfränder. Rekommenderad vattentemperatur är 25-28 grader och pH-värdet bör ligga kring 6.5-7.5. Om man ger sin Jätteormhuvudfisk ett tillräckligt stort akvarium och bra mat är den en mycket härdig fisk. Det är dock viktigt att undvika salt som medicin, eftersom Jätteormhuvudfisk är oerhört saltkänslig.

Akvarieinredning: Det är viktigt med en stor, öppen simyta för Jätteormhuvudfisken. Skapa även några lämpliga gömställen och inkludera gott om växter. Fin sand rekommenderas som substrat.

Föda: Jätteormhuvudfisk är en rovfisk som i naturen främst lever av fisk. Det händer också att de äter skaldjur. I akvariet bör den få levande fisk och eventuellt även skaldjur.

Odla: Jätteormhuvudfisk är en substratruvande art. Honan kan producera upp till 3000 ägg per lek. Hanen vaktar äggen under de första 4-5 dygnen. Under den perioden är han oerhört aggressiv och kommer inte att tveka att attackera och skada akvaristen. Det är svårt att skilja könen åt, men honorna blir rundare när de är redo att leka.

Övrigt: Det är vanligast att hålla ungfiskar eftersom de vuxna Jätteormhuvudfiskarna kräver så stora akvarium. Om du skaffar en ung fisk måste du vara beredd på att skaffa den ett större akvarium efter hand, skaffa en ny ägare åt den eller avliva den. Man kan äta upp den, den är en populär matfisk i Asien.