Siamesisk Kampfisk (betta)

Vanliga handelsnamn: Siamesisk kampfisk, Kampfisk, Betta splendens, Betta
Vetenskapligt namn: Betta splendens
Synonymer: Betta trifasciata, Betta pugnax
Familj: Belontiidae
Ursprung: Laos, Kambodja, Thailand och Vietnam
Storlek: 7 cm
Temperament: Aggressiv
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Det här är en aggressiv art och man bör aldrig hålla två hanar tillsammans, såvida man inte har ett enormt akvarium som är inrett så att de kan bilda varsitt revir och hålla sig borta från varandra. Två hanar i ett avgränsat område slåss oftast till en eller båda dör av sina skador. Att hålla flera honor tillsammans med en hanne är mycket enklare. Ett 50 liters akvarium är tillräckligt stort och låga akvarium fungerar mycket bra. Vattentemperaturen bör hållas mellan 25 och 30 grader C, pH-värdet mellan 6 och 8 och dH mellan 5 och 19.

Akvarieinredning: Det ideala akvariet för Siamesisk kampfisk är tätt planterat och får gärna innehålla flytväxter. Det bör även finnas ett öppet område för fisken att simma omkring i. Inred med stenar och rötter för att skapa bra gömställen. Bra gömställen minskar stressen på honorna om hanen skulle bli aggressiv mot dem.

Föda: Äter zooplankton och insektslarver i det vilda, särskilt mygglarver. Uppskattar frusna/frystorkade och levande larver och andra smådjur i akvariet, men äter även torrfoder.

Odla: Siamesisk Kampfisk är skumbobyggare. Hanen bygger ett bo av saliv, luft och växtdelar och skyddar de befruktade äggen i det. Stark vattencirkulation i akvariet kan förstöra det känsliga boet. Det är lätt att se skillnad på honor och hanar eftersom hanarna har större fenor och starkare färg. Siamesisk Kampfisk är en smula komplicerad att odla i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören silver.

Övrigt: Siamesisk kampfisk används i tävlingar i Asien. Dessa fiskar är avlade för att slåss bra och har mycket kortare fenor än de man brukar hitta i akvariehandeln. Akvarieformerna har istället avlats för att vara vackra, med starka färger och långa fenor.