Kardinalfisk

Vanliga handelsnamn: Kardinalfisk
Vetenskapligt namn: Tanichthys albonubes
Synonymer:
Familj: Cyprinidae
Ursprung: Kina och Viet Nam
Storlek: 4 cm
Temperament: Fredlig stimfisk
Svårighetsgrad: 1

Hållning: Kardinalfisk passar bra i akvarier som inte är alltför varma eftersom den trivs bäst mellan 18-23 grader C. Dessa fiskar kan tolerera temperaturer ned till 5 grader C och det finns rapporter om att de ska ha levt och frodats kring 30 grader C. pH-värdet bör bara mellan 6.5 och 7.5 och hårdheten dH 5-19. Det räcker med ett 50 liters akvarium. Eftersom Kardinalfisk lever i stim i det vilda bör man alltid hålla minst fem individer, helst fler.

Akvarieinredning: Kardinalfisk trivs bäst i välplanterade akvarium med tät växtlighet, men lämna ett område öppet för fisken att simma runt i. Fin sand fungerar bra som substrat.

Föda: Kardinalfisken är en allätare som framförallt lever på detritus och zooplankton i det vilda. I akvariet äter den alla sorters standardfoder. Det är viktigt att den får en blandad och varierad kost.

Odla: Kardinalfisk är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Hanarna har starkare färger och en slankare kroppsform. Honan sprider sina ägg bland växter och de kläcks inom 36 timmar. Hur många ägg som produceras per lek varierar mycket från hona till hona. Vissa honor släpper flera hundra ägg och leker sedan inte på länge. Andra leker ofta och producerar ett betydligt mindre antal ägg per lek. Vissa akvarister rekommenderar att man höjer vattentemperaturen till 25 grader för att stimulera lek hos Kardinalfisk