Kilfläcksrasbora

Vanliga handelsnamn: Kilfläcksrasbora
Vetenskapligt namn: Trigonostigma heteromorpha
Synonymer: Rasbora heteromorpha
Familj: Cyprinidae
Ursprung: Indonesien, Malaysia, Singapore och Thailand
Storlek: 5 cm
Temperament: Fredlig och livlig stimfisk
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Kilfläcksrasborans naturliga miljö är skogsströmmar och våtmarker där de lever i stora stim innehållandes over 100 fiskar. Man bör därför hålla minst fem Kilfläcksrasbora tillsammans, helst fler. Fungerar bra med andra små och fredliga fiskar i ett sällskapakvarium. Ett 50 liters akvarium räcker. Håll vattentemperaturen mellan 22 och 25 grader C och vattenhårdheten mellan dh 5 och 12. Kilfläcksrasbora uppskattar surt vatten och pH 5.0-7.0 rekommenderas.

Akvarieinredning: Kilfläcksrasbora mår bäst i ett välplanterat akvarium som innehåller flytväxter som dämpar ljuset. Lämna ett område öppet för simning. Använd gärna rötter för att skapa bra gömställen.

Föda: I naturen äter Kilfläcksrasboran en allätare som framförallt livnär sig på maskar, insekter och små skaldjur. I akvarium äter den alla sorters standardforder.

Odla: Kilfläcksrasbora är svårodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. Kilfläckens främre kant är rakare hos hanen än hos honan, och hanen är också slankare. Kilfläcksrasbora är en romspridande art. I början av lekperioden sker en häftig jakt. Äggen sprids i vattnet och fäster sig under breda blad eller liknande ytor i akvariet. Om man vill ha en hög överlevnadsfrekvens bör man låta äggen vara i ett eget akvarium utan föräldrarna eftersom Kilfläcksrasbora kan äta upp sin egen avkomma. Odlingsakvariet ska ha ett lågt vattenstånd, max 1.5 cm. Äggen är redo att kläckas inom ett dygn.

Övrigt: Tidigare räknades den här arten till släktet Rasbora, men 1999 flyttades den till släktet Trigonostigma. Dess handelsnamn är dock fortfarande Kilfläcksrasbora.