Aphyosemion

Aphyosemion är ett av flera släkten av Killifisk. Alla Aphyosemion arter kommer ursprungligen från de centrala och västra delarna av den Afrikanska kontinenten, och de är utmärkande färgglada. De flesta Aphyosemion arter är dekorerade med två intensivt färgade strimmor.

Killifiskar från släktet Aphyosemion är bland de mest populära Killifiskarterna. Aphyosemion gardneri, Aphyosemion australe och Aphyosemion striatum är alla lämpliga Aphyosemion-arter för den som inte tidigare hållit Killifisk. De blir inte längre än 3 cm och kan hållas i blandakvarium, t ex tillsammans med pen fiskar, tetror och andra icke-aggressiva arter som uppskattar samma vattenkvalitet. De passar också bra ihop med populära algätare såsom Ancistrus och Otocinclus.

Aphyosemion killifisk ska hållas i planterade akvarium, eftersom de gillar att söka skydd bland växter. Det är bra att använda sig av växter som skyddar Killifisken ovanifrån, t ex flytormbunkar och spikblad. Vilda Aphyosemion Killifiskar lever i mjukt vatten, men de tolererar normalt sett vanligt kranvatten i akvariet. Om du lever i en region med ovanligt hårt kranvatten kan det dock vara olämpligt att använda det.

Du kan använda ett flingfoder som basmat åt din Aphyosemion Killifisk, och komplettera det med t ex blodmask, artemia, vattenloppor och Grindal maskar.

Om du har för avsikt att odla Aphyosemion Killifisk är det extra viktigt att hålla dem i ett planterat akvarium. De flesta odlare väljer att sätta upp ett separat lekakvarium och flytta de potentiella föräldrarna från det blandade akvariet. Lämpliga lekakvarier behöver inte vara större än 10-20 liter. För att försäkra dig om att kvalitén på vattnet håller sig uppe kan du sätta in ett litet lådfilter. Använd dig av vatten utan klor och plantera många växter i akvariet. Java mossa skapar bra lekplatser, men Aphyosemion killifisken använder sig även gärna av lek moppar.

Placera de potentiella föräldrarna i lekakvariet och se till att vattenkvalitéten är god och att fisken får näringsrik föda. När honan har lagt sina ägg på lekplatsen och hanen har befruktat dem, kan du låta föräldrarna stanna i lekakvariet omkring 10 dagar. Så länge föräldrarna får tillräckligt med mat är risken inte stor att de kommer att äta upp sina egna ägg. Äggen kläcks vanligtvis efter 12 till 20 dagar.

Ynglet får näring från sin gulesäck till att börja med, men så fort gulesäcken är slut kan du börja ge dina yngel små Artemia nauplii. Infusoria eller mosat flingfoder är också lämplig som första föda åt Killifiskynglen. Det lättaste sättet att mata äldre yngel är att introducera vuxna vattenloppor till yngelakvariumet. De vuxna vattenlopporna kommer att förse ynglen med mängder av med små vattenloppor, och eftersom Aphyosemion ynglen är för små för att äta fullvuxna vattenloppor finns det ingen risk för att föräldrarna blir uppätna. Vuxna vattenloppor är inte farliga för ynglen och äter bara mikroskopisk föda som finns i akvarievattnet.

Om du önskar odla Aphyosemion Killifisk men inte har något extra akvarium som kan fungera som lekakvaium kan du låta dina Aphyosemion Killifiskar yngla i det vanliga akvariet. Även i ett akvarium med vuxen fisk överlever vanligtvis åtminstone några yngel. Du kan öka chanserna för överlevnad genom att hålla akvariet väldigt tätvuxet och konstruera ett tjockt växtlager på ytan genom att använda flyttande växter och långa stängelsväxter. Majoriteten av alla ägg och yngel kommer fortfarande att bli uppätna, men åtminstone några Aphyosemion avkommor kommer troligen lyckas gömma sig bland växterna. När Aphyosemion ynglet är stort nog lämnar det sitt gömställe och förenar sig med de vuxna fiskarna.