Epiplatys

Vilda Killifiskar tillhörande släktet Epiplatys hittar man i Afrika. De lever nära vattenytan och livnär sig på insekter. Epiplatys Killifiskar kan man ha i akvarium och man behöver sällan mer än baskunskaperna om Killifiskar för att lyckas ta hand om dem. De är inte svåra att mata och äter inte bara insekter utan också flingfoder och frusen mat. De uppskattar även de flesta typer av maskar och larver, och kan också äta andra fiskar som är små nog att få plats i deras munnar. Då Epiplatys Killifiskar är utrustade med relativt stora munnar finns det flera fiskarter som man inte bör ha med Epiplatys Killifiskar.

Epiplatys Killiefiskar går bra att ha i blandade akvarier så länge de andra fiskarna är för stora för att bli deras byte. Vissa Epiplatys arter växer upp till 10 cm (4 inches) långa, och om du vill ha dem i ett blandat akvarium måste akvariet vara ganska stort då de inte kan vara med arter som är mindre än de själva. Alla Epiplatys Killifiskar kan hoppa, eftersom de fångar flygande insekter i det vilda. Därför bör akvariet vara säkert övertäckt.

De här fiskarnas vana att jaga vid ytan har fått dem att utveckla ett sorts “tredje öga” på huvudet. Detta öga är ljuskänsligt och gör det möjligt för dem att upptäcka förändringar i ljuset när de lurar vid vattenytan. Om du drar handen ovanför din Epiplaty Killiefisk, eller skuggar den på något sätt, kommer den snabbt att söka skydd under någonting i akvariet. Skräm inte dina Epiplatys Killiefiskar genom att göra det ofta, då de kommer att tro att det finns massor med rovdjur i närheten och bli stressade. Epiplatys Killiefiskar är alltid fokuserade på hot från ovan och är väldigt lätta att fånga med ett nät när du ska flytta dem till ett annat akvarium. Så länge du fångar dem underifrån kommer de knappt att märka något innan det är för sent.

Om du vill odla Epiplatys Killiefiskar är det nödvändigt att ha dem i ett akvarium med växter i, eftersom alla Epiplatys är växt lekare. De flesta odlare flyttar föräldrarna till ett annat akvarium för att få fler överlevande yngel än i ett gemensamt akvarium, då många ägg och yngel annars blir uppätna av vuxna fiskar. Ett odlings akvarium för Epiplatys bör vara dekorerat med lek moppar eller java mossa. Ser du till att Epiplatys föräldrarna är välgödda utgör de oftast inget hot mot äggen. Därför kan du låta föräldrarna stanna i ungefär 10 dagar efter att äggen har lagts i odlingsakvariet. Epiplatys avkommor behöver ungefär 12-14 dagar att utvecklas innan äggen kläcks. Ynglen ska inte matas innan de har förbrukat sin gulsäck. Passande nybörjar mat för Epiplatys yngel är små Artemior.

Om du ska låta dina Epiplaty Killifiskar leka i det gemensamma akvariet måste du se till att det är tätt planterat med växter. Många ägg och yngel kommer fortfarande att bli uppätna, men några från varje kläckning kommer troligen att överleva om de har många gömställen. Att gömma sig bland växter är ett naturligt sätt att undvika rovdjur för Epiplatys Killifiskyngel.