Koi

Vanliga handelsnamn: Koi, Koi karp
Vetenskapligt namn: Cyprinus carpio var. ”Koi”
Synonymer:
Familj: Cyprinidae
Ursprung: Koi är en odlingsvariant av en Asiatisk karp
Storlek: 125 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Koi har odlats fram som dammfisk, men mindre exemplar kan hållas i akvarium. De producerar dock mycket avfall och behöver god vattenkvalité, så akvariet bör rymma minst 700 liter. Koi är mycket känslig mot surt vatten, så pH-värdet måste hållas över 7. pH 7.0-8.0 rekommenderas. Unga Koi lever i stim medan äldre exemplar håller sig mer för sig själva. Detta hindrar inte att man har många gamla Koi tillsammans, för de är fredliga fiskar. Koi kan hoppa högt, så akvariet måste vara täckt.

Precis som den vilda karp den härstammar ifrån kan Koi anpassa sig väl till olika temperaturer, och den rekommenderade vattentemperaturen i akvariet är 10-25 grader C. När Koi lever i dammar kan de till och med överleva vintrar där lufttemperaturen går under fryspunkten. Riktigt kalla vintrar är det dock bäst att hålla fiskarna inomhus istället. Om du vill hålla Koi i en trädgårdsdamm bör den vara minst 1,5 meter djup, eftersom det gör temperaturen stabilare och fisken kan söka sig ned i vattnet när det börjar bli kallt vid ytan. Det samma gäller om det blir mycket varmt under sommaren, då mår Koi bra av att kunna simma ned mot botten där det är svalare. En Koi damm få aldrig vara helt täckt av is, för då hindras gasutbytet mellan vatten och luft.

Akvarieinredning: Koi äter växter så man måste välja arter med omsorg, särskilt om man har Koi i ett akvarium eller många Koi i en liten damm.

Föda: Koi ska helst matas med särskilt Koi foder som är speciellt avpassat för deras behov.

Odla: Koi är en smula komplicerad att odla och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören silver. Koi blir könsmogna när de är kring 25 cm långa och det är först då man kan könsbestämma dem. Honor har rundare kroppar. Hanar som är redo att leka utvecklar små upphöjda knotor på huvudet och fenorna. Om man har Koi utomhus kommer övergången från vinter till sommar trigga lek. Koi är en romspridande art och honan kan procducera över 100 000 ägg per kilo kroppsvikt.

Övrigt: Koi har odlats länge i Japan och det finns många olika varianter att välja mellan.