Kopparbarb

Vanliga handelsnamn: Kopparbarb
Vetenskapligt namn: Puntius titteya
Synonymer: Barbus titteya, Barbus frenatus
Familj: Cyprinidae
Ursprung: Sri Lanka
Storlek: 5 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 1

Hållning: Kopparbarben är en fredlig och aktiv fisk. Till skillnad från de flesta andra barber är den inte en utpräglad stimfisk, men bör inte heller hållas ensam. Små grupper om minst fem individer är att föredra. Hanar kan vara lite aggressiva mot varandra. Håll vattentemperaturen mellan 23 och 27 grader C, pH-värdet mellan 6.5 och 7.5 och hårdheten mellan dH 5 och 19. Ett 50 liters akvarium räcker om du vill hålla Kopparbarb.

Akvarieinredning: I naturen lever Kopparbarben i skuggade vattendrag och den uppskattar därför flytväxter som dämpar ljuset lite. Vild Kopparbarb lever oftast i grunt, långsamt strömmande vatten fyllt av löv. Bottnen brukar vara lera. Fin sand fungerar bra som substrat i akvariet. Det är viktigt att det finns gömställen i akvariet, men det bör också finnas ett öppet område för simning. Använd gärna stenar och levande växter för att skapa skyddade platser.

Föda: Kopparbarb är en allätande art. I naturen lever den bland annat av detrius, diatomer, gröna alger, insekter och andra smådjur. I akvariet äter den alla sorters standardfoder. Det är viktigt att den får både växtbaserad och köttbaserad mat.

Odla: Kopparbarb är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Hanen har en starkare röd färg än honan, särskilt under själva lekperioden. Kopparbarb är en romspridande art. Fiskarna leker bland växter och äggen fastnar på plantorna. Äggen kläcks inom 48 timmar och ynglen är frisimmande efter ytterligare två dygn.

Övrigt: Kopparbarben är en mycket populär akvariefisk, och det finns misstankar om att de mer färggranna varianterna har utsatts för överfiske i Sri Lanka. Arten är numera inkluderad i IUCN Red List of Threatened Species, men endast som ”Lower Risk: conservation dependent (LR/cd)”.