Kuhlii ål

Vanliga handelsnamn: Kuhlii-ål, Kuhlii ål, Kuhli’s ål
Vetenskapligt namn: Pangio kuhlii
Synonymer: Acanthophthalmus kuhlii, Cobitis kuhlii
Familj: Cobitidae
Ursprung: Indonesien, Malaysia och Thailand.
Storlek: 12 cm
Temperament: Skygg och fredlig
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Ett 50 liters akvarium räcker om du vill hålla Kuhlii-ål. Rekommenderad vattentemperatur är 24-27 grader C och pH-värdet bör vara surt eller svagt basiskt, från 5.5 till 7.5. Eftersom Kuhlii-ål är aktiv enbart i skymningen och under natten ser man inte till den så mycket på dagen, och den är dessutom ganska skygg.

Akvarieinredning: Kuhlii-ål tycker om att gräva ned sig under dygnets ljusa timmar och finkornig sand rekommenderas som substrat. Se till att det även finns andra bra gömställen i akvariet. Kuhlii-ål uppskattar ett välplanterat akvarium och det är bra att inkludera flytväxter, särskilt om akvariebelysningen är stark. Om akvariet inte är slutet kan din Kuhlii-ål rymma under natten.

Föda: Kuhlii-ål är en allätare vars kost i naturen till stor del består av små ryggradslösa djur. I akvariet behöver den alltså få både köttbaserad mat och växtbaserad mat. Kuhlii-ål äter alla sorters akvariumfoder. Mata din fisk på kvällen när det blivit mörkt i akvariet.

Odla: Kuhlii-ål är svårodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. Man vet väldigt lite om hur den här arten förökar sig och det är få akvarister som lyckats odla den. Att könsbestämma Kuhlii-ål är svårt, men lekmogna honor är rundare än hanarna. Inkludera flytväxter i akvariet om du vill odla Kuhlii ål. Äggen släpps uppe vid vattenytan och fäster sig vid flytväxternas rötter.