Lekakvarium – Yngelakvarium

I många situationer är det en bra idé att arrangera ett särskilt lekakvarium eller yngelakvarium. Ett lekakvarium kan t ex vara nödvändigt för fiskarter som blir så aggressiva under leken att de inte bör hållas med andra fiskar. Ett yngelakvarium används för att låta ynglen växa upp utan att riskera att bli uppätna av vuxna fiskar. Ibland låter man föräldrarna leka i yngelakvariet för att sedan flytta dem tillbaka till det vanliga akvariet, ibland är det nödvändigt att låta en eller båda föräldrarna stanna i yngelakvariet för att ta hand om avkomman. I vissa fall låter man föräldrarna leka i det vanliga akvariet, men flyttar ägg eller yngel till ett separat yngelakvarium. Vilket alternativ som är bäst varierar mellan de olika fiskarterna.

Om du inte har möjlighet att arrangera ett separat yngelakvarium kan du öka ynglens överlevnadschanser genom att ge ynglen gott om gömställen i akvariet. Kulor på botten och gott om buskiga växter ger ynglen bättre möjlighet att gömma sig undan hungriga vuxna.

Om du väljer att ha ett lek akvarium/yngel akvarium så är 10-25 liters behållare ofta tillräckligt för de flesta vanliga akvariearter. Har du väldigt stora eller på annat sätt platskrävande fiskar måste denna tumregel givetvis anpassas, och akvariet kan behöva vara på 40-75 liter eller mer.

Det enklaste sättet att fylla upp ett lek akvarium med lämpligt vatten är att fylla upp det till hälften med vatten från ditt stora akvarium där de vuxna fiskarna bor och använda rent vatten att fylla upp resten av lek akvariet med. Det här vattnet bör behandlas som vanligt med vatten byten. En annan metod är att använda ett skumfilter i ditt stora akvarium och låta det gå i ett par veckor innan du gör i ordning lek akvariet. På det här sättet plockar skumfiltret upp massor av nödvändiga bakterier och den biologiska processen i lek akvariet får en kick när du sätter i skumfiltret. En tredje metod är att köpa någon av de produkter som finns i akvariehandeln och använda dem för att få i ordning lek akvariet. Vissa uppfödare kombinerar metoderna ovan. Det är viktigt att tänka på att sjukdomsalstrande organismer som finns i det stora akvariet kan överföras till lek akvariet om man använder vatten, filter, utrustning etcetera därifrån. Vuxna fiskar har ofta bättre resistens mot sjukdom, och organismer som kan hanteras av dina vuxna fiskar kan vara dödliga för ägg och/eller yngel.

Man rekommenderar inte att ha massor av dekorationer i lek akvariet, såvida du inte vet att den art du vill odla kräver någon viss typ av dekoration, t ex tomma snäckskal eller buskiga växter. Ett tunt lager med grus är lättare att hålla rent än ett tjockt lager grus, och renlighet är väldigt viktigt i ett yngel akvarium. Ett skumfilter är ofta den bästa typen av filtrering eftersom den är mild men effektiv. Luftpumpen måste vara av lämplig storlek.

Även med ett bra filter är regelbundna vattenbyten absolut nödvändiga i yngel akvarium. Höga halter av lösligt avfall kan skada och till och med döda ägg och yngel. Om det inte finns några yngel eller vuxna fiskar i akvariet behöver vattnet inte bytas lika ofta, eftersom ägg knappt producerar några avfallsprodukter över huvud taget. När ynglen är väldigt små är det bra att suga ur avfallsprodukter och överbliven mat genom att använda en flexibel slang, det är oftast den säkraste metoden. Fiskyngel är kända för att vara skygga, men nyfikna, och olyckor är vanliga. Låt den andra änden av slangen vara i en ren hink när du städar, och använd aldrig såpa, rengöringsmedel eller liknande i den hinken. På det sättet kan du rädda ynglen som blivit uppsugna och lägga tillbaka dem.

En yngelfälla av plast kan användas för att dela på vuxna fiskar och yngel i gemensamma akvarier, men en yngelfälla är inte något passande hem för någon längre tid. Cirkulationen i vattnet är ofta långt ifrån optimal och ynglen bör flyttas till ett yngel akvarium så fort som möjligt. Ett annat problem med yngelfällor av plast är att många modeller flyter direkt under akvarie lamporna, vilket gör att vattnet i fällan blir alldeles för varmt för ynglen. Ett nät till ynglen kan fästas på sidan av akvariet, och det är ett bättre alternativ om du inte kan ha ett separat yngel akvarium.