Malar

Malar är en bred och varierad grupp av fiskarna som innehåller många olika arter. Alla malarter tillhör ordern Siluriformes. Hittills har det hittats 37 olika malfamiljer i världen. Den 37:e malfamiljen, Lacantuniidae, namngavs så sent som i juni 2005. Namnet kommer från Rio Lacantun i Chiapas (ett område i södra Mexiko) eftersom de nya arter som utgör familjen Lacantuniidae hittades i just den floden. Eftersom kunskapen om malar ständigt ökar är det en viss ostadighet i taxonomin. Den nya DNA-tekniken har också gjort det möjligt att kategorisera fiskarter mer korrekt, och ordern Siluriformes är inte den enda ordern av fiskar som har gått igenom stora förändringar under de senaste åren.

Malar lever i sötvatten och finns på alla kontinenter utom Antarktis. Det finns också några malarter som lever i saltvatten; arter från familjen Plotosidae och Ariidae. Malarna känns igen på deras välkända och framträdande skäggtömmar. Skäggtömmar är långa känselspröt placerade nära munnen, ungefär som kattens morrhår. Precis som kattens morrhår används skäggtömmar till att läsa av omgivningen och förhöja djurets medvetenhet om dens miljö. Skäggtömmar är utrustade med smaklökar och malen använder sig av dem när den fångar fisk i mörkt och grumligt vatten där sikten är dålig. Malarna är inte de enda med skäggtömmar, den här sortens känselspröt hittar du också på flera karpar, getfiskar and några hajarter.

Ordern Siluriformes är en bred och varierad grupp och många malar passar inte i akvarier. Den längsta är den europeiska malen (Silurus glanis) som återfinns i svenska vatten och som kan bli fem meter lång (Det finns uppgifter om ännu längre europeiska malar (Silurus glanis)). Den tyngsta malen är jätte Mekong mal (Pangasius gigas) som bor i södra Asien. År 2005 fångades i Thailand en jätte Mekong mal som vägde 293kg. Andra arter är svåra att hålla i akvarium inte på grund av deras storlek, utan för att de har behov som är svåra att tillfredsställa i fångenskap. Candirú malen (Vandellia cirrhosa) kräver t ex andra fiskar att leva på eftersom de är parasiter. I vilt tillstånd fäster sig Candirú malar på ojämnheterna vid gälarna på större fiskar och suger blod från gälarna. Candirú kallas ofta för ”Vampyrfisken från Brasilien”. Den kan tyvärr också sätta sig fast på badande människor och drar sig till blod och urin.