Mekongjättemal

Mekongjättemalen är känd under en lång rad olika namn, inklusive Pla hua kum hang hum, Pa beuk, Pla buk, Pla ma fai, Cá tra dau and Trey reach. Dess vetenskapliga namn är Pangasius gigas.

Mekongjättemalen är en av de största sötvattensfiskarna i världen. Man hittar den i Mekongfloddeltat, Laos och Kambodja. Förr fanns de även i Thailand men de verkar nu vara utrotade där, med undantag för de sjöar där de planterats in för sportfiske. Tyvärr håller samma sak på att hända i Laos och Kambodja där de blir färre och färre. Särskilt större exemplar är ovanliga. Mekongjättemalen är numera inkluderad i the IUCN Red List of Threatened Species (IUCS:s Röda Lista över Urotningshotade arter). Anledningen till det är överfisket, då den anses vara en delikatess, föroreningar och att deras naturliga miljöer förstörs.

Flera åtgärder för att rädda Mekongjättemalen har tagits. Man har försökt att ta hand om ägg och säd från Mekongjättemalen för att föda upp yngel i fångenskap, men ynglen har dött innan man hunnit släppa ut dem i det fria. Man har lyckats inplantera Mekongjättemalen i flera olika sjöar i Thailand för sportfiske, och dessa sjöar kan komma att fungera som reservoarer för arten om situationen i Mekongdeltat fortsätter att försämras.

Mekongjättemalen har en av de snabbaste tillväxttakter vi känner till inom fiskvärlden och inom 5 år kan den väga 200kg. Den kan bli 3 meter lång och väga upp till 350kg och det gör den även till en av de tyngsta sötvattenfiskarna i världen. Ingen vet säkert vilken sötvattensfisk som blir störst men många tror att det är jättesötvattensrockor som lever i samma vatten som Mekongjättemalen. Jätte sötvatten rockor kan bli upp till 4 meter långa. Som nämnts tidigare är de riktigt stora Mekongjättemalar ovanliga idag.

Till skillnad från många andra stora malar är Mekongjättemalarna vegetarianer och lever på vad växtriket erbjuder. Ett annat kännetecken som skiljer dem från många andra stora malar är att de saknar tänder. I fångenskap äter Mekongjättemalarna dock de mesta och kan acceptera icke-vegetarisk mat.

Mekongjättemalen passar inte så bra i akvarium av flera orsaker. En av dem är att de här fiskarna växer och blir väldigt stora, så du skulle behöva ett extremt stort akvarium. En annan anledning är att de är utrotningshotade och eftersom de är uppsatta på Röda Listan finns det numera stränga regler kring dem. En tredje är att de är mycket känsliga i akvarium och svåra att hålla. Om du trots detta har en Mekongjättemal i ett akvarium (vi råder dig att inte ha det) krävs det stora ytor för dem att simma på och planterade ytor så att den känsliga fisken ska känna sig hemma. Växterna kommer ständigt att ätas upp av malen, men det är väldigt viktigt att de finns där. När en växt blir uppäten bör man genast plantera en ny. Mekongjättemalen är ganska tålig när det gäller vattentemperaturen och det går bra att ha 20-28°C i akvariet. pH värdet bör ligga mellan 6.0 och 7.5. Du bör bara ha stora vänliga arter i samma akvarium och aldrig aggressiva arter.