Pansarmalar

Släktet Corydora (Pansarmalar)

Det finns mer än 70 beskrivna arter i släktet Corydoras. Corydoras aeneus, Corydoras metae, Corydoras paleatus, Corydoras panda, Corydoras sterbai och Corydoras trilineatus är alla exempel på vanligt hållna Corydora arter. Alla de arter i den här familjen kallas för Pansarmalar.

Pansarmalar kommer ursprungligen från Sydamerika och de föredrar liknade vattenkvalitéer i akvariet. De är inte så kinkiga när det gäller pH-värdet, men undvik det extrema och försök hålla det kring 7. Några få Pansarmalsarter kan överleva i så låga temperaturer som 15 grader C, men alla de andra arterna vill ha temperaturer runt 22-28 grader C.

Pansarmalar blir inte speciellt stora, 2,5-7,5 centimeter är vanligt. Ett 40-60 liters akvarium är tillräckligt, men Pansarmalar är vanliga även i större akvarier eftersom de fungerar så bra som ”städare”. Det är bra att ha dem i grupper om minst fyra stycken och du kan blanda olika sorters Pansarmalsarter i akvariet.

Pansarmalen kan vara värdefull som städare i ett akvarium eftersom de är allätare och rengör botten. På grund av deras sätt att äta, ska akvariet där du håller dina Pansarmalar ha en botten täckt av sandigt eller polerat grus utan vassa kanter. Om du har grovt grus i akvariet kan din Pansarmal skada sin mun.

För att hålla din Pansarmal frisk är det bra om du matar dem med sjunkande pellets kombinerat med mer köttig föda, t ex ox hjärta. Pansarmalar måste också få växt eller grönsaksmateria, och de uppskattar blancherad sallad. En del akvarister låter sina Pansarmalar leva endast på de andra fiskarnas rester, men det är inte att rekommendera. Om du sköter din Pansarmal bra kommer den må mycket bättre i akvariet och kanske även yngla.

Släktet Brochis

Malarterna från släktet Brochis är också omtyckta i akvarium, och nära besläktade med Pansarmalarna. De misstas ibland för Pansarmalar, men Brochis malar har fler strålar i ryggfenan än Pansarmalarna. Kroppen brukar också vara djupare hos en Brochis mal.

Brochis malarna är också från Sydamerika och kan hittas i Amazonfloden, Rio Ambiyacu, Rio Ucayli och flera andra små bifloder. Brochis malarna vill ha mjukt och surt vatten i akvariet eftersom det överrensstämmer bäst med deras naturliga miljöförhållanden. Brochis malar tenderar att bli större än Pansarmalar och kräver därför ett något större akvarium.

En av de mest populära Brochis malarna är Brochis splendens. Brochis splendens lever i tätbevuxna lugna vatten och skall därför hållas i planerade akvarium. Färgsättningen varierar från nästan helt svart till smaragdgrön, med genomskinliga eller bruna fenor. Färgen på din Brochis splendens kan faktiskt ändras och reflekterar humöret på din fisk. Magen är vit eller har en väldigt ljus orange nyans.