Tiger Mal

Det vetenskapliga namnet på Tigermalen är Phseudoplatystoma Fasciatium. Denna art hör hemma i Amazonas där den lever i flodbassängerna av Paraná, Orinoco, Essequibo, Corintijns och La Plata. Idag finns Tigermalen även i andra delar av världen, eftersom den blivit introducerad av människan. Du kan t ex stöta på Tigermal i flera Sydafrikanska vatten. Tigermalen är olämplig som akvariefisk för de flesta hobbyakvarister. Endast de som har mycket kunskap och erfarenhet, samt ett akvarium stort nog för att hålla Tigermalen även när den är vuxen, ska ge sig på att hålla den här arten.

Tigermalen kan bli väldigt stor och uppnå en längd på åtminstone 1,2 meter. Det finns obekräftade rapporter om att de kan växa sig dubbelt så stora. När de hålls i akvarium blir de sällan större än 1 meter lång. Du kan sakta ner deras växtprocess lite genom att inte mata dem så mycket men de kommer fortfarande att bli stora. Du kommer att behöva ett akvarium på åtminstone 1000 liter om du vill hålla en Tigermal. Det karaktäristiska mönstret som har gett Tigermalen dess namn är inte utvecklat på de mindre exemplaren och de behöver bli ungefär 15 cm innan deras vackra randiga mönster syns.

En Tigermals akvarium ska vara dekorerat med stora stenar och finkornig sand på botten. Grus skall undvikas eftersom malen kommer att äta gruset då den letar efter annan mat, och gruset kan inte alltid passera genom deras matsmältningssystem. Använd några stora rot bitar eller stenar för att skapa gömställen där fisken kan vila. Tigermalar gillar inte små utrymmen och du ska undvika att skapa sådana ställen när du dekorerar. Den här arten är känd för att hoppa ur akvarium och ibland också ha sönder akvarium om de hålls i för små utrymmen. Tigermalen plaskar oftast omkring mycket under vattenbytena.

Vattentemperaturen skall hållas omkring 22-26°C och pH-värdet mellan 6,0 och 7,5. Tigermalar är väldigt toleranta mot olika hårdhet på vatten så länge de mest extrema värdena undviks. dH värdet kan variera mellan 4 – 30. (Snabba skiftningar ska givetvis undvikas.) Ett Tigermalsakvarium ska ha bra filtration eftersom dessa fiskar är känsliga mot dålig vattenkvalité. Det är också bra att göra två vattenbyten per vecka.

Tigermalen kan hållas tillsammans med de flesta andra fiskarter så länge de uppskattar samma förhållanden. Fiskarna måste dock vara tillräckligt stora, annars kan malen se dem som bytesdjur. Tigermalen kan vanligtvis hållas med aggressiva arter eftersom dess storlek inger respekt, medan de själva är relativt icke-aggressiva mot arter som är för stora för att ätas. Tigermalen är tämligen lättskrämd och skall därför få en omgivning som känns trygg och inte hållas med andra nervösa fiskar som kan uppröra den mer.

Tigermalar är vanligtvis ganska lätta att mata och accepterar ofta död föda (de kan ibland kräva lite träning först). Du kan t ex ge din Tigermal räkor, krabbor, kräftor och fisk. Tigermalen älskar levande föda och det är bra att ge dem levande mat då och då. Levande fisk ska dock inte vara deras huvudsakliga diet, särskilt inte guldfiskar.

Tigermalar är väldigt svåra att odla i akvarium eftersom de behöver mycket plats för att odlas. De kan odlas i stora dammar. Det finns rapporter som tyder på att den här arten kräver gyttjigt vatten för att föröka sig. Det är mycket svårt att skilja könen åt genom att titta på yttre tecken.