Maneter

Maneter är fascinerande varelser och det finns många olika intressanta fakta om maneter. Visste du till exempel att i vissa länder är maneter betraktade som en riktig delikatess? En av de länderna är Japan. Det är anledningen till den internationellt ökande marknaden för torkade maneter. Maneterna torkas för att förhindra att de blir dåliga. En manet blir dålig på bara några timmar, men om man torkar den kan den hålla i veckor. En manets kropp består av över 95% vatten.

En annan fascinerande bit fakta om maneter är att de varken har hjärna, hjärta, ben eller ögon. En del maneter har utvecklat sätt att upptäcka hinder på som kan jämföras med synen, men de har inte några riktiga ögon. Det är ett mysterium hur de kan använda informationen de får fram av sin ”syn” då de inte har någon hjärna. Eftersom de inte har någon hjärna som bearbetar några nervimpulser reagerar de omedelbart på mat och fara.

Maneter använder sig av tentakler med nässelceller för att fånga in födan, vilken består av plankton och småfiskar. Storleken på födan beror främst på manetens egen storlek. Med tentaklerna för maneten sitt byte till munnen innan den slukar det. Det är med samma nässelceller maneten kan bränna människor.

En manet går igenom mer än ett utvecklingsstadium under sitt liv och den form man oftast associerar en manet med, medusas, är bara ett av dem. Innan en manet blir en medusa lever den bland annat som planula, dvs i ett larvstadie. Larverna sätter sig fast på en lämplig yta för att utvecklas till polyper vilka sedan blir till Medusas.

Mer intressant fakta om maneter:

Maneter har funnits i över 650 miljoner år, dvs sedan längre tid tillbaka än både dinosaurier och hajar.

Maneter kan hittas i världens alla hav. Maneter kan även finnas i sötvatten.

Det finns en speciell manetart, Box maneten (Sea Wasp), som dödar fler människor än något annat vattendjur.

Världens hittills största kända manet har en diameter på 2.5 meter och dess tentakler kan växa till längden av en halv fotbollsplan.

Maneter använder sig av jet drift för att ta sig fram. En del maneter är duktiga simmare medan andra mest följer med strömmen.

Vissa manetarter innehåller mycket protein. De skulle kunna spela en stor roll i försöken att få bukt med hunger och svältproblemen i fattiga områden runt om i världen.

Maneter kan föröka sig såväl sexuellt som asexuellt. Hur de förökar sig beror på i vilket skede av sin livscykel de befinner sig.