Lamprologus – Mångbandad snäcklekare

Vanliga handelsnamn: Lamprologus multifasciatus, Mångbandad snäcklekare
Vetenskapligt namn: Lamprologus multifasciatus
Synonymer: Neolamprologus multifasciatus
Familj: Cichlidae
Ursprung: Burundi, Kongo, Tanzania och Zambia. (Tanganyikasjöns södra delar)
Storlek: 4 cm
Temperament: Revirhävdande
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Det här är en parbildande fisk och varje individ har sitt eget snäckskal, men de lever tillsammans i stora grupper som i det vilda kan bestå av flera tusen fiskar. I akvariet är det därför bäst att hålla dem i grupper om 10-15 individer. Vattentemperaturen bör hållas mellan 24-26 grader C. Lamprologus multifasciatus behöver hårt vatten med ett högt pH-värde. Hårdheten ska helst ligga mellan dH 15 och 25 och pH-värdet mellan 7.5 och 9. Lamprologus multifasciatus bör inte hållas i akvarium mindre än 50 liter.

Akvarieinredning: I Tanganyikasjön hittas Lamprologus multifasciatus på sandbottnen där det finns tomma snäckskal. Varje fisk vill ha sitt eget snäckskal, så det är viktigt att du inreder akvariet med många olika lämpliga snäckskal. Om du håller 10 st Lamprologus multifasciatus bör det finnas minst 15 st snäckskal och så vidare. Det behöver inte vara snäckskal från arter som lever i Tanganyikasjön, det går lika bra med t ex skal från vinbergssnäckor (Helix pomatia). Substratet ska bestå av finkornig sand. Lamprologus multifasciatus älskar att gräva så det kan vara svårt att ha planterade växter i akvariet, även om man hittar växter som klarar av pH-värdet och hårdheten.

Föda: I naturen lever Lamprologus multifasciatus av zooplankton. I akvariet brukar den acceptera alla sorters standardmat, men må bäst om man ger den smått frysfoder.

Odla: Lamprologus multifasciatus är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Hanarna är oftast större än honorna. Ett etablerat par kommer att ha sina snäckor mycket nära varandra. Lamprologus multifasciatus är en substratruvare och leken sker i det skal som hålls av honan. Ynglen stannar länge i föräldrarnas skyddande skal.

Övrigt: Det finns flera olika varianter av Lamprologus multifasciatus i Tanganyikasjön, men skillnaderna mellan dem är inte så stora.

Lamprologus multifasciatus har inkluderats i IUCN Red List of Threatened Species, men listas bara som “Least Concern”.