Mässingsbarb

Vanliga handelsnamn: Mässingsbarb, Guldbarb
Vetenskapligt namn: Puntius semifasciolatus
Synonymer:
Familj: Cyprinidae
Ursprung: Kina, Laos och Viet Nam
Storlek: 10 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 1

Hållning: Mässingsbarben är tålig och går att ha i akvarier som inte är större än 100 liter. Eftersom den är en stimfisk bör man alltid hålla minst fem individer tillsammans. Vattentemperaturen ska ligga mellan 18 och 25 grader C och pH-värdet bör vara kring neutralt, mellan 6.0 och 7.5. Vattnets hårdhet ska helst ligga inom dH 5-19 intervallet.

Akvarieinredning: Det är viktigt att det finns bra gömställen i akvariet och helst även tätt planterade levande växter. Använd gärna stenar och rötter för att skapa skyddade platser åt Mässingsbarberna. Det behövs också en öppen bottenyta. Finkornig sand rekommenderas som substrat. Mässingsbarb uppskattar dämpad belysning, så flytväxter är en bra idé.

Föda: Mässingsbarb är en allätare som band annat livnär sig på insekter, skaldjur, maskar, detritus och växter i det vilda. I akvariet accepterar den alla sorters standardfoder. Det är viktigt att den får en balanserad och varierad kost som innehåller både köttbaserad och växtbaserad mat.

Odla: Mässingsbarb är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Honorna är störst och har rundare kroppar. Under lekperioden blir de ännu rundare. Honornas färger är inte lika starka som hanarnas.
Mässingsbarb är en romspridande art som leker bland växter. Äggen fastnar på plantorna eller faller till botten.

Övrigt: Det finns en gul färgform av Puntius semifasciolatus och det är den som brukar kallas Guldbarb.