Metallpansarmal

Vanliga handelsnamn: Metallpansarmal
Vetenskapligt namn: Corydoras aeneus
Synonymer: Hoplosternum aenum, Corydoras macrosteus
Familj: Callichthyidae
Ursprung: Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Franska Guyana, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad och Tobago, Venezuela.
Storlek: 8 cm
Temperament:
Svårighetsgrad: 2

Hållning: I naturen lever de flesta Metallpansarmalar i lugna, grunda vatten med mjuka bottnar, men det händer att man hittar arten även i snabbt forsande vatten. Metallpansarmal räknas som en av de mest robusta Corydoras-arterna, men det är fortfarande viktigt med hög vattenkvalité och syrerikt vatten. Precis som alla andra Corydoras-arter är Metallpansarmal mycket känslig mot salt. Det räcker med ett 50 liters akvarium. Rekommenderad vattentemperatur är 24-27 grader C, pH bör ligga mellan 6.0 och 7.5 och vattnets hårdhet på dH 5-19. Metallpansarmalen är en stimfisk och i naturen bildar de alltid stim bestående av cirka 20-30 individer. Man bör därför alltid hålla minst fem Metallpansarmalar tillsammans, helst fler.

Akvarieinredning: Fin sand bör användas som bottensubstrat, eftersom substrat med vassa kanter lätt skadar Metallpansarmalarnas skäggtömmar. Sand grövre än 2 mm bör undvikas.
Använd växter och rötter för att skapa bra gömställen. Det bör även finnas ett öppet område för malarna att simma runt i.

Föda: Metallpansarmalen är en allätare som livnär sig på maskar, larver, skaldjur, insekter och växtdelar i det vilda. Den mår bäst av att få levande eller fryst foder i akvariet, men man kan lära den att acceptera flingfoder och tabletter. Eftersom den är en allätare är det viktigt att den får både köttbaserad mat och växtbaserad mat.

Odla: Metallpansarmal är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. I naturen leker de alltid när vattenkemin ändras på grund av att torrsäsong övergått i regnsäsong. Metallpansarmalen är en substratlekande art och äggen fastnar på växter. En hona kan producera upp till 400 ägg per lek. Man könsbestämmer genom att titta på kroppsformen; honorna har en mer robust kroppsform och brukar också växa sig större än hanarna.

Övrigt: Det finn flera olika varianter av Metallpansarmal i naturen.