Motoro Stingrocka

Vanliga handelsnamn: Stingrocka, Motoro stingrocka
Vetenskapligt namn: Potamotrygon motoro
Synonymer: Paratrygon laticeps, Potamotrygon laticeps
Familj: Potamotrygonidae
Ursprung: Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Paraguay, Peru och Uruguay
Storlek: 100 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 4

Hållning: En Motoro stingrocka är visserligen fredlig, men det är riskabelt att hålla den med små fiskar eftersom den kan äta upp dem. En Motoro stingrocka kan bli upp till 100 cm i det vilda, men i akvarium blir de sällan större än 50-60 cm. Den rekommenderade vattentemperaturen är 24-26 grader C och pH-värdet bör ligga mellan 6.0 och 7.0. Vattnet får gärna vara ganska mjukt, under dH 10. Man bör inte hålla Motoro stingrocka i ett akvarium som är mindre än 600 liter. Stingrockan uppskattar akvarium med stor bottenyta, däremot är det inte viktigt med ett högt akvarium eftersom stingrockan spenderar större delen av sin tid nere på botten. Det ideala akvariet är inte högre än 40 cm. Effektiv filtrering är nödvändig om du vill hålla en Motoro stingrocka eftersom den lätt bli sjuk av dålig vattenkvalité.

Akvarieinredning: För att en Motoro stingrocka ska må bra måste den ha ett tjockt lager sand i akvariet, minst 1 dm. Sanden ska vara finkornig och utan några vassa partiklar. Plantera inte alltför mycket växter i sanden eftersom stingrockan vill kunna gräva ned sig. Flytväxter är att föredra.

Föda: Motoro stingrocka är en köttätande fisk som uppskattar levande och fryst mat i akvariet. Om du håller den med små fiskar kommer den troligen att förr eller senare äta upp dem när de vilar på botten under dygnets mörka timmar.

Odla: Motoro stingrocka har odlats i akvarium, men man vet fortfarande inte exakt vad det är som triggar lek. Man ser skillnad på könen genom att titta på bukfenorna, hos hanen kan man se två omvandlade bukfenor. Hanarna brukar också ha starkare kontraster i färgteckningen.
Motoro stingrocka är en levandefödare. Äggen befruktas inuti honan. En kull kan innehålla upp emot 40 ungar. Under leken är hanen aggressiv och biter honan i ryggen. Om honan inte är redo att para sig kan hon spetsa hanen med sin tagg. Man bör hålla en större hona med en mindre hane för att minska risken för att honan blir svårt skadad under leken.

Övrigt: Var försiktig så du inte blir stucken av den giftiga, hullingförsedda taggen. Om du blir stucken bör du omedelbart söka läkarvård.