Nakensnäckor

Nakensnäckor kan hållas i saltvattensakvarium, och ibland får man med dem utan att veta om det när man köper levande sten. Tyvärr dör de lätt om man inte vet hur man ska ta hand om dem. Nakensnäckor är en typ av marina mollusker tillhörande underordern Opisthobranchia. Du hittar nakensnäckor över hela världen; i grunda vatten likaväl som djupa. Den största variationen återfinns dock i varma och grunda vatten.

Om du vill hålla nakensnäckor är det viktigt att vattenkvalitén i akvariet är hög. Det är också viktigt att se över vattenintag och dylikt så att det inte finns någon möjlighet för nakensnäckan at sätta sig fast just där. Introducera inte nakensnäckor till ditt akvarium innan det hunnit komma i ordning ordentligt och vattenkvalitén har stabiliserats.

Ibland marknadsförs nakensnäckor som ett botemedel mot algproblem i akvariet, men sanningen är att alla kända arter är rovdjur. Om man köper nakensnäckor och lägger dem i ett algfyllt akvarium utan lämplig mat kommer de alltså att svälta ihjäl. Olika nakensnäckor behöver olika sorters mat. Vissa äter svampar, medan andra lever på enbart rankfotingar eller manteldjur. Det finns till och med nakensnäckor som lever som kannibaler och äter upp varandra. Det är därför viktigt att försöka ta reda på vad just dina nakensnäckor vill ha om du vill att de ska överleva. rankfotingar är en avlägsen släkting till hummern och krabbor, och hittas vanligtvis fastsatta mot stenar eller strukturer gjord av människan så som skepp. Manteldjur är en säckliknande organism utrustad med en inåtsugande och en utåtblåsande hävert.

Storleken och formen på nakensnäckor varierar. Den största arten nakensnäcka kan växa upp till 60 centimeter medan den minsta inte är större än 4 millimeter. Nakensnäckor har geléliknande kroppar och en vuxen nakensnäcka har aldrig något skal. På nakensnäckans huvud hittar du känsliga tentakler som registrerar känsel, lukt och smak. Klubbformade organ kallade rhinophores fungerar som näsa för nakensnäckan. Nakensnäckan andas genom yviga extremiteter som hittas på ryggen, en så kallad luftrörsplym. Nakensnäckor är hermafroditer, men kan inte befrukta sig själva.

Om du lyckas ge dina nakensnäckor en bra miljö och lämplig föda kan de bli ett vackert tillskott till ditt akvarium. Vissa arter är bland de mest färgglada djuren i hela havet. Eftersom nakensnäckan inte har något skal som skyddar har den istället utvecklat färger och mönster som fungerar bra som kamouflage. Starka färger och ett invecklat mönster är också ett sätt att tala om för rovdjur att nakensnäckorna är giftiga.

Nakensnäckor kallas ofta sjösniglar, men det är inte sant att alla sjösniglar tillhör underordern Opisthobranchia. Det är bara sjösniglar med bara utanpåliggande gälar som är nakensnäckor, medan ordet sjösnigel kan användas på många andra skallösa gastropoder. Nakensnäckor kan också kallas för Nudibrancher. Benämningen Nudibranch kommer från det latinska ordet Nudibrancha. ”Nudus” betyder naken på latin, medan ”branchia” betyder gälar på grekiska. Namnet Nudibranch kan därför översättas till ”nakna gälar”.