Nyckelhålsciklid

I denna guide:

Vanliga handelsnamn: Nyckelhålsciklid
Vetenskapligt namn: Cleithracara maronii
Synonymer: Aequidens maronii, Acara maronii
Familj: Cichlidae
Ursprung: Franska Guyana, Guyana, Surinam, Trinidad och Tobago, Venezuela
Storlek: 15 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 2

Hållning

Det här är en fredlig parbildande fisk som inte bör hållas med aggressiva arter. Rekommenderad vattentemperatur är 24-26 grader C och pH värdet bör ligga mellan 6.5 och 7.0. Vattnets hårdhet ska helst vara under dH 20. Håll inte Nyckelhålsciklid i akvarium mindre än 100 liter.

Akvarieinredning

Det är mycket viktigt att akvariet innehåller många bra gömställen, annars blir Nyckelhålscikliden väldigt skygg. Använd gärna stenar och rötter för att skapa skyddade platser. I Nyckelhålsciklidens naturliga miljö finns gott om multnande träd och rötter. Sand eller fint grus rekommenderas som substrat. Nyckelhålscikliden gräver bara lite och den äter inte upp plantor, så den fungerar bra i planterade akvarier. Belysningen ska helst vara dämpad. I naturen lever den här arten i små vattendrag nära kusten, där vattnet är klart och flyter långsamt. Man bör därför undvika alltför stark cirkulation i akvariet.

Föda

Nyckelhålscikliden är en allätare som i naturen framförallt lever av maskar, skaldjur och insekter. I akvariet äter den alla sorters standardfoder. Det är viktigt med en varierad kost.

Odla Nyckelhålsciklid

Nyckelhålsciklid  med äggNyckelhålsciklid är en smula komplicerad att odla i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören silver. Nyckelhålsciklid är en parbildande, substratruvande art som leker öppet. Honan kan producera flera hundra ägg per lek och dessa brukar vanligen läggas på en flat sten, på ett blad eller i en grop. Båda föräldrarna tar hand om sin avkomma och de unga fiskarna stannar mycket länge hos sina föräldrar, upp till 6 månader. Det är svårt att könsbestämma Nyckelhålsciklider, men hanen brukar ha mer utdragna rygg- och analfenor. Det är också vanligt att honorna är något mindre än hanarna.

Övrigt

När en Nyckelhålsciklid blir rädd försöker den undgå faran genom att stå blixt stilla intill en rot eller stock och ändra sin färgsättning för att smälta in i substratet.