Odla Koi

I denna guide:

Att odla Koi kan vara ganska svårt eftersom Koi växer sig förhållandevis stora. Du kommer också att behöva bra Koi-par för att få bra avkomma. Bara en liten del av ynglen kommer hålla hög kvalitet. Detta är sant oavsett kvaliten på föräldrarna.  Bättre föräldrar vill ge en högre andel yngel av hög kvalitet.

Att välja föräldrafiskar

Det första du måste tänka på när du ska odla Koi är att hitta lämpliga föräldrafiskar. Koi av hög kvalitet producerar den bästa avkomman och du måste välja föräldrarna efter vilken sorts avkomma du vill få när det gäller färg och mönster. Endast några procent av ynglen i den stora kullen blir högkvalité Koi även när föräldrarna är av hög kvalité. Ett Koi par av hög kvalitet får fler kvalitetsyngel än ett par av lägre kvalitet. Det rekommenderas att försöka hålla genetiska linjer av din Koi-sort rena för att producera bra Koifiskar.

En annan sak man ska tänka på när man väljer ut Koiparet är fiskarnas ålder, eftersom åldern påverkar kvalitén på äggskalen. Unga Koihonor läger ägg med väldigt tunna skal som kanske inte klarar sig. Gamla fiskar kan å andra sidan lägga äg med så hårda skal att de inte kan befruktas. Den bästa åldern på en Koifisk som skall föröka sig är 4-5 år, men det är möjligt att odla med fiskar som är upp till 15 år gamla.

Separera fiskarna

Honan och hanen du valt att odla på ska hållas avskilda från andra fiskarna av motsatt kön under åtminstone en månad medan de matas rejält för att få dem på lekhumör. Koiodling fungerar oftast bäst med ett par, men du kan också använda två hanar till en hona. Man ska aldrig använda fler än två hanar eftersom de blir väldigt aggressiva. En hona om utsätts för mer än två hanar kan skadas.

När på året?

Den bästa tiden på året att odla Koi utomhus beror på var i världen du bor. I Sverige är vi naturligtvis begränsade av den kalla vintern som inte lämpar sig för odling. Den bästa tiden på året är då temperaturskillnaderna under dagen är som minst. Det är mest troligt att odlingen blir lyckad när det är fullmåne eftersom månen triggar Koifisken att leka.

Arrangera miljön

Koi har odlats både i akvarium och dammar, men dammar är vanligare eftersom de här fiskarna blir ganska stora. En bra trädgårdsdamm fär koi odling  ska ha en rund form och innehålla ungefär 3800 liter sötvatten och utan klor. Om vattnet innehåller klor måste det behandlas med anti-klor medel från akvariebutiken för att få bort kloret innan du börjar odla Koi. Vattnet skall stå i minst tre dagar innan du lägger i fisken. Genom att använda en stark vattenpump tillförs syre till vattnet. En stark ström eller plaskande vattenfall håller också syrehalten uppe men kan skada ynglingen.

Det är inte så viktigt med pH-värdet när det gäller att få Koifiskar att föröka sig, men pH värdet kan påverka ynglen och bör därför hållas under kontroll. Neutralt vatten är bäst eftersom ynglen i surt vatten får en bra röd färg men en svag svart färg, och i basiskt vatten får en stark svart färg men en svag röd färg.

Du måste dekorera akvariet/dammen så att miljön uppskattas av Koifisken. Det finns många syntetiskt gjorda saker att köpa till Koiodling, men många professionella odlare föredrar naturliga material. Ett exempel på ett populärt naturligt odlingsmaterial är vattenhyacinter. Vattenhyacinten är en växt som gärna användas som lekplats av Koi. Vattenhyacinten kan dock bära på parasiter och bör behandlas med anti-parasitmedel för att avlägsna alla tänkbara parasiter innan den används i en Koiodling. Vattenhyacinter kan också dra till sig trollsländor. Själva insekten är ofarlig, men deras larver kan attackera och döda Koi ägg och yngel. Det är bra att använda sig av ett nät över odlingsdammen om du odlar dina Koi utomhus för att skydda dem mot andra djur. Ett nät är också bra eftersom fisken gillar att hoppa ibland, och nätet förhindrar att fisken hoppar ur dammen. Någon form av nät eller lock rekommenderas oavsett om du odlar Koifisk inomhus eller utomhus.

Lekbeteende

Hanen kommer att försöka trycka upp honan mot dammväggen för att tvinga ut äggen ur henne under leken. Han befruktar dem så snart de släppts ut i vattnet. Om två hanar används brukar de ofta trycka på honan från en varsin sida för att få henne att lägga äggen. Honan kan lägga flera tusen klibbiga ägg som fastnar vid allt de rör vid. Det är en bra idé att hålla ett öga på leken eftersom hanen/hanarna ibland skadar honan och du kan behöva ingripa om det blir alltför våldsamt. Tänk på att ett akvarium eller en damm alltid är ett mycket begränsat område vilket gör det svårare för honan att hålla sig undan attacker från hanarna.

Efter befruktningen

Föräldrarna äter upp sina egna ägg och yngel så flytta honan och hanen till en annan tank så snart äggen är befruktade. Separera helst honan från hanen för att ge henne en chans att vila upp sig efter ynglingen. Honan luktar fortfarande yngling och hanarna kommer att försöka leka med henne igen om du håller henne i samma akvarium/damm som dem. Detta kan ofta leda till att hanen skadar honan. Ynglingsdoften försvinner efter ungefär 24 timmar. Hanarna behöver också återhämta sig efter leken, annars kan han få sjukdomar och svamp.

Att ta hand om ynglen

Ynglen får näring från sin gulsäck första dagen efter kläckning men behöver efter det matas 4-5 gånger per dag de närmsta 3 månaderna. Lämplig första föda är infusoria och alger (algerna är endast kompletteringsmat, man kan inte föda upp dem enbart på alger). När ynglen blir större kan du ge dem nykläckta artemia. I takt med att ynglen växer kan du sedan börja vänja dem vid Koi pellets. Se till att hålla en hög kvalitet på vattnet, de frekventa matningarna gör lätt att vattenkvalitén sjunker.

Det är nästan alltid omöjligt att föda upp alla yngel och vi rekommenderar att du föder upp max 50 procent av dem, eller flyttar hälften till en annan damm eftersom lekdammen som beskrivs ovan annars blir för liten för alla. Det är också en bra idé att sortera fiskarna efter kvalitet allt eftersom de växer och bara behålla yngel av högre kvalitet. Att undvika gallring kan i slutändan skada hela gruppen.