Pakistanbotia

Vanliga handelsnamn: Pakistanbotia, YoYo-botia
Vetenskapligt namn: Botia almorhae
Synonymer: Botia lohachata
Familj: Cobitidae
Ursprung: Indien och Nepal, möjligen även Pakistan.
Storlek: 15 cm
Temperament: Revirhävdande men fredlig
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Pakistanbotian är en skygg fisk, men du kommer att få se mer av den om du håller den i ett stim istället för ensam. Är framförallt aktiv i skymningen och under natten. Dess naturliga habitat är stillastående eller långsamt strömmande vatten, så man bör undvika kraftfull vattencirkulation i akvariet. Rekommenderad vattentemperatur är 24-2 grader C och pH-värdet bör lilla mellan 6.0 och 7.5. Håll inte Pakistanbotia i akvarier som är mindre än 100 liter.

Akvarieinredning: Försök efterlikna den naturliga miljön för Pakistanbotia, dvs steniga och grusiga strömmar och mindre vattensamlingar. Använd helst finkornig sand som substrat. Det är viktigt att det finns gott om bra gömställen i akvariet.

Föda: Pakistanbotia är en allätare som behöver både växtbaserad och köttbaserad mat i akvariet. Den accepterar alla sorters standardfoder, men brukar må bäst om kosten innehåller fryst eller levande foder. Om du har små snäckor eller små fiskar i akvariet kan de också bli mat.

Odla: Pakistanbotia är svårodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. Det finns inga bekräftade rapporter där Pakistanbotia odlats i akvarium. I det vilda lägger Pakistanbotia äggen på botten och ingen av föräldrarna tar hand om avkomman. I Asien experimenterar man idag med hormontillskott för att få Pakistanbotia att föröka sig i fångenskap. Det verkar som att vuxna fiskar migrerar till högre höjder i Himalaya, så det kan vara så att migration är en viktig del av fortplantningscykeln för Pakistanbotia. Hanen har rödaktig nos och bröstfena. Honan har längre nos än hanen, och hennes kropp är också något rundare.

Övrigt: När fiskarna får mat eller försvarar sitt revir händer det att de ger ifrån sig knackande ljud.