Pandaciklid

Vanliga handelsnamn: Pandaciklid
Vetenskapligt namn: Apistogramma nijsseni
Synonymer:
Familj: Cichlidae
Ursprung: Peru (Rio Carahuayte, som tömmer sig i RioUcayali)
Storlek: 9 cm
Temperament: Revirhävdande men förhållandevis fredlig
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Enklast är att hålla en hane med flera honor, då räcker ett 100 liters akvarium. Vill man däremot ha mer än en hane krävs ett större akvarium så att de kan ta varsitt revir. Man bör alltid ha flera honor än hanar. Den ideala vattentemperaturen är 24-29 grader C. pH-värdet bör hållas lågt, mellan 5.0 och 6.0. Vattnet ska också vara mycket mjukt, helst under dH 5. Undvik alltför stark vattencirkulation.

Akvarieinredning: De vilda Pandacikliderna lever i black-water där det finns gott om tätvuxen vegetation, och Pandaciklider trivs därför bäst i välplanterade akvarier. Det är också bra använda sig av rötter och stenar för att skapa gömställen. Fin sand, gärna mörk, rekommenderas som substrat.

Föda: Pandaciklid är en allätande art som främst lever av små ryggardslösa djur i det vilda. I akvariet mår den bäst om den får torrfoder/frysfoder kombinerat med levande föda.

Odla: Pandaciklid är en smula komplicerad att odla i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören silver. Hanarna är större än honorna och hanens stjärtfena pryds vanligen av en röd kant. Deras kroppar är blå och glittrande, medan honornas kroppar är svarta och gula.

Pandaciklid är en parbildande art och det är ovanligt att en hane leker med flera honor under samma period. (Detta skiljer den från de övriga kända Apistogramma-arterna.) Pandaciklid är en substratruvare och brukar välja en grotta som lekplats. Honan kan producera upp emot 80 ägg per lek och äggen sätts fast i taket av grottan. Det dröjer cirka fyra dygn innan äggen kläcks. Ynglen är frisimmande efter ungefär 10 dagar. Könsfördelningen hos avkomman påverkas av både vattentemperatur och pH-värdet.

Övrigt: I naturen skiljer sig färgen åt mellan de olika populationerna. Idag finns det även framodlade färgvarianter av Apistogramma nijsseni i handeln.