Platy

Vanliga handelsnamn: Platy
Vetenskapligt namn: Xiphophorus maculatus
Synonymer: Platypoecilius maculatus, Poecilia maculata
Familj: Poeciliidae
Ursprung: Belize, Guatemala, Mexiko
Storlek: 6 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 1-2

Hållning: Hur pass känslig en Platy är kan variera mycket beroende på vilken odlare den kommer ifrån. Generellt sett är de som odlats i Europa mindre känsliga än de från Asien, men det finns givetvis undantag. En robust Platy har svårighetsgrad 1 medan känsligare har svårighetsgrad 2. Rekommenderad vattentemperatur är 24-28 grader C, pH 7-8 och dH 9-19. Akvariet bör rymma minst 50 liter. Platy kan hållas med andra fredliga arter.

Akvarieinredning: Platy trivs bäst i ett planterat akvarium eftersom de lever i tätbevuxna och långsamma vattendrag och träsk i Centralamerika.

Föda: Platy är allätare som lever av maskar, larver, små skaldjur, insekter och växtmaterial i det vilda. Äter alla sorters akvariefoder. Behöver både köttbaserad mat och växtbaserad mat för att må bra. Om kosten inte är tillräckligt varierad kan färgerna hos Platyn mattas av.

Odla: Platy är lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett arten odlingsvalören brons. Platyn är en levandefödare. Det kan vara svårt att könsbestämma Platy, men hanarna är vanligtvis mindre och inte lika runda som honorna. Hanarna har dessutom gonopodium, en ombildad fena som används för att befrukta äggen inuti honan. Både honor och hanar kan ha gonopodium, men hanens är mycket längre. Platy blir könsmogen kring 3-4 månaders ålder.

Övrigt: Det finns många olika framodlade färgvarianter av Platy att välja mellan i akvariehandeln, t ex red Wagtail Platy, Tuxedo Platy, Sunset Platy och Variatus Platy.