Praktbarb

Vanliga handelsnamn: Praktbarb
Vetenskapligt namn: Puntius conchonius
Synonymer: Barbus conchonius
Familj: Cyprinidae
Ursprung: Afghanistan, Bangladesh, Indien, Nepal och Pakistan.
Storlek: 14 cm
Temperament: Oftast fredlig
Svårighetsgrad: 1

Hållning: Praktbarben är en stimfisk och man bör därför hålla minst fem individer tillsammans. Håll inte Praktbarb i akvarium på mindre än 100 liter. Praktbarb vill inte ha för varmt vatten, 18-22 grader C är lagom. pH-värdet ska helst ligga mellan 6.0 och 7.5 och hårdheten i dH 5-19 intervallet.

Akvarieinredning: Det är viktigt att akvariet har gott om gömställen, men det bör också finnas en öppen bottenyta. Finkornig sand rekommenderas som substrat. Praktbarb mår bäst i ett planterat akvarium.

Föda: Praktbarb är en allätare som i det vilda främst lever av insekter, skaldjur, maskar och växtmaterial. I akvariet accepterar den alla sorters standardfoder. Eftersom den är en allätare är det viktigt att den får både köttbaserad och växtbaserad mat.

Odla: Praktbarb är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Under lekperioden blir hanen starkt röd och honan blir mer gnistrande. Levande föda är att föredra om du vill få Praktbarb i lekkondition.

Vanliga handelsnamn: Praktbarb
Vetenskapligt namn: Puntius conchonius
Synonymer: Barbus conchonius
Familj: Cyprinidae
Ursprung: Afghanistan, Bangladesh, Indien, Nepal och Pakistan.
Storlek: 14 cm
Temperament: Oftast fredlig
Svårighetsgrad: 1

Hållning: Praktbarben är en stimfisk och man bör därför hålla minst fem individer tillsammans. Håll inte Praktbarb i akvarium på mindre än 100 liter. Praktbarb vill inte ha för varmt vatten, 18-22 grader C är lagom. pH-värdet ska helst ligga mellan 6.0 och 7.5 och hårdheten i dH 5-19 intervallet.

Akvarieinredning: Det är viktigt att akvariet har gott om gömställen, men det bör också finnas en öppen bottenyta. Finkornig sand rekommenderas som substrat. Praktbarb mår bäst i ett planterat akvarium.

Föda: Praktbarb är en allätare som i det vilda främst lever av insekter, skaldjur, maskar och växtmaterial. I akvariet accepterar den alla sorters standardfoder. Eftersom den är en allätare är det viktigt att den får både köttbaserad och växtbaserad mat.

Odla: Praktbarb är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Under lekperioden blir hanen starkt röd och honan blir mer gnistrande. Levande föda är att föredra om du vill få Praktbarb i lekkondition.
Praktbarb är en romspridande art som lägger många ägg och förökar sig snabbt. Leken sker bland växter och äggen fastnar på bladen. Föräldrarna kan äta upp sin egen avkomma, så om man vill ha en hög överlevnadsprocent bör man använda sig av ett separat odlingsakvarium ditt man flyttar de befruktade äggen. Man kan använda artificiella lekmoppar om man inte vill flytta plantor.

Övrigt: Praktbarb växer sig sällan till fullstorlek i akvarium utan stannar under 10 cm
Praktbarb är en romspridande art som lägger många ägg och förökar sig snabbt. Leken sker bland växter och äggen fastnar på bladen. Föräldrarna kan äta upp sin egen avkomma, så om man vill ha en hög överlevnadsprocent bör man använda sig av ett separat odlingsakvarium ditt man flyttar de befruktade äggen. Man kan använda artificiella lekmoppar om man inte vill flytta plantor.

Övrigt: Praktbarb växer sig sällan till fullstorlek i akvarium utan stannar under 10 cm