Praktbotia

Vanliga handelsnamn: Praktbotia
Vetenskapligt namn: Chromobotia macracanthus
Synonymer: Botia macracanthus, Hymenophysa macrantha
Familj: Cobitidae
Ursprung: Indonesien
Storlek: 30 cm
Temperament: Fredlig, men kan skrämma nervösa fiskar genom sin lekfullhet
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Jämfört med många andra Botior är det här en oskygg art som man kan få se en hel del av även under dygnets ljusa timmar. Den är dock som mest aktiv i skymningen. Eftersom Praktbotia är en stimfisk bör man hålla minst fem individer tillsammans, gärna fler. De är fredliga och fungerar bra i sällskapsakvarier, men ibland kan de skrämma upp andra fiskar genom att låtsas attackera dem. Vattentemperaturen ska vara hög, från 25 till 30 grader C. Rekommenderat pH-värde är 6.0-7.5. Det krävs ett akvarium på minst 250 liter.

Akvarieinredning: Det är bra om det finns många gömställen i akvariet. Som substrat rekommenderas finkornig sand.

Föda: Den naturliga kosten för en Praktbotia är maskar, skaldjur och växtdelar. I akvariet accepterar den alla sorters standardmat.

Odla: Praktbotian är svårodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. I det vilda leker Praktbotian när regnperioden startar i Indonesien. De leker inte innan de nått en storlek av 17 cm, vilket innebär att de är ganska gamla när de leker för första gången. Hanens stjärtfena är något böjd inåt på ett kloliknande vis.

Övrigt: Praktbotian utvecklar lätt vitaprick-sjukan, särskilt när den utstått en lång transport och håller på att vänja sig vid ett nytt akvarium. Det är viktigt att hålla vattentemperaturen uppe.

Blir inte förvånad om dina Praktbotior börjar ge ifrån sig små knackande läten i akvariet, det är helt normalt.