Prickig Knorrmal

Vanliga handelsnamn: Prickig knorrmal
Vetenskapligt namn: Agamyxis pectinifrons
Synonymer: Doras pectinifrons
Familj: Doradidae
Ursprung: Bolivia, Brasilien, Colombia och Peru
Storlek: 16 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Prickig knorrmal kan överleva perioder då temperaturen sjunker ned till 15 grader C, men 22-26 grader C rekommenderas i akvariet. pH-värdet bör ligga mellan 6.0 och 7.5 och hårdheten under dH 20. Om du vill hålla Prickig knorrmal bör du använda ett akvarium som rymmer minst 150 liter. Prickig knorrmal är en stimfisk så man ska alltid hålla minst fem stycken tillsammans.

Akvarieinredning: Prickig knorrmal är en nattaktiv fisk, men i ett akvarium där den känner sig trygg kan man få se den även på dagen. Dämpat ljus rekommenderas också, använd gärna flytväxter. Unga fiskar söker gärna skygg bland växter, medan större individer alltid ska ges en grotta eller någon annan mörk plats att retirera till. Stenar och rötter kan med fördel användas för att skapa fler gömställen. Eftersom Prickig knorrmal tycker om att gräva ned sig är det viktigt att inte använda substrat med vassa kanter.

Föda: Prickig knorrmal är en allätare som accepterar alla sorters standardfoder i akvariet. Man kan t ex ge den sjunkande pellets för malar i kombination med fryst mat. Prickig knorrmal är en rovfisk, så den bör inte kombineras med små fiskar. Små, blänkande fiskar är särskilt utsatta, speciellt under nätterna när det är mörkt. Har du snäckor/sniglar i akvariet kan din Prickig knorrmal äta upp dem också.

Odla: Det finns inga bekräfta rapporter om odling av Prickig knorrmal i akvarium. Man tror att den är en substratlekare som släpper äggen bland flytväxter.