Revakvarium

Revakvarier innehåller koraller och andra organismer som vi hittar kring rev i det vilda. I vanliga akvarier är det nästan alltid fiskarna som är i blickfånget, men när det gäller revakvarier är det vanligt att de hålls helt utan fiskar. Många revakvarier har inte några mobila djur över huvud taget, utan fokuserar på koraller, makroalger, anemoner och liknande fastvuxna djur och växter. Andra innehåller en mängd små revlevande djur, t ex krabbor, räkor, sniglar, sjögurkor mm. Det finns givetvis även revakvarium som innehåller fisk, t ex de populära Clownfiskarna som bildar symbios med anemoner. Om man vill hålla fisk i sitt revakvarium är det viktigt att man ser till att den är ”revsäker”, dvs att den inte äter eller på annat sätt förstör koraller.

Revakvarier räknas som svårskötta och de är inte lämpliga för nybörjare. Det räcker sällan med erfarenhet från sötvattensakvarium, utan du bör även ha hållit enklare saltvattensakvarium innan du går vidare till revakvarium, t ex ett fiskakvarium med levande sten eller ett saltvattensakvarium med skaldjur.

Revakvarier är en förhållandevis ny förekomst, eftersom de inte är förrän på senare år som tekniken samt den nyvunna kunskapen från enklare saltvattensakvarier gjort det möjligt att upprätthålla den extremt goda vattenkvalité som koraller behöver. De allra flesta koraller behöver också mycket starkt ljus och kraftfulla, oregelbundna strömmar i akvariet.

Man kan använda vanliga akvarier som saltvattensakvarier, men många föredrar att köpa akvarier som är gjorda just för saltvatten. Dessa akvarier består även de av glas eller akryl, men är designade specifikt för saltvattensakvaristen. De kan t ex ha förborrade hål som kan användas för att koppla in slangar till sump, ytterfilter och liknande.

En av de uppfinningar som gjort revakvarier mer lätthanterliga för hobbyakvarister är proteinskummaren. Proteinskummaren är en sorts filter som kan ta bort organiskt avfall från vattnet redan innan det börjar brytas ned och påverka vattenkvalitén. Proteinskummaren fungerar genom att bilda en stor mängd små luftbubblor som stiger upp mot ytan genom ett rör. Organiska molekyler binder sig till bubblorna och följer med dem upp. När bubblorna når ytan töms molekylerna ut i en särskilt behållare.

Precis som när det gäller sötvattensakvarier finns det en mängd olika sorters revakvarier. Vissa akvarister föredrar t ex att arrangera biotopakvarier som kan vara som ett litet utsnitt av Australiens Stora Barriärrev eller det salta Röda Havet, medan andra riktar in sig på att blanda djur och växter som ser vackra ut tillsammans oavsett vilken del av världen de kommer ifrån ursprungligen. För nybörjare blir valet av arter ofta beroende av vilka som anses vara härdigast i akvarium. Hur mycket tid man vill lägga på skötsel och hur pass dyr utrustning man har möjlighet att skaffa spelar givetvis också roll för saltvattensakvaristens val av arter.

Om du vill hålla koraller i ditt revakvarium finns det idag en stor mängd olika arter att välja på i akvariehandeln. Man delar ofta in koraller i sex grupper.

 • Mjuka koraller
 • Stenkoraller med långa polyper (LPS)
 • Stenkoraller med små polyper (SPS)
 • Solfjäderkoraller
 • Svampkoraller
 • Polypkoraller

När det gäller små ryggradslösa djur är det ständigt fler och fler arter som visar sig vara lämpliga att hålla i revakvarier. Några exempel på djurgrupper som du kan överväga att ha i ditt revakvarium är:

 • Anemoner
 • Humrar
 • Kräftor
 • Krabbor
 • Musslor
 • Nudibrancher
 • Sjögurkor
 • Sjöborrar
 • Sjösvampar
 • Sjöstjärnor
 • Snäckor