Rovmalar

Om du tänkt skaffa dig en rovmal är det viktigt att du tar reda på hur stor den kan bli innan du köper den. Många av de rovmalar som säljs i akvariebutiker är inte fullvuxna och kommer förr eller senare att växa ett vanligt normalstort hobbyakvarium.

Om du vill ha en jämförelsevis liten rovmal är Tigermalen (Platystoma fasciatum) ett förslag. Tigermalen blir ”bara” upp till 100 centimeter lång i det vilda. När den hålls i akvarium blir den sällan större än 60 centimeter. Så länge din Tigermal är mindre än 15 centimeter kan du ha den i en 120 centimeters akvarium som rymmer åtminstone 200 liter. I takt med att din Tigermal växer måste du skaffa allt större akvarium. En fullvuxen Tigermal behöver ett 700 liters akvarium. Det är viktigt att din Tigermal har gott och utrymme i akvariet att simma runt i.

En del djuraffärer erbjuder sina kunder en typ av mal som går under namnet Tigermal Hybrid. Eftersom det inte existerar någon känd Tigermal hybrid (2006) är det alltid någon annan sorts fisk de försöker sälja dig. I de allra flesta fall är det arten Hemisorubim platyrhynchus som säljs som Tigermal hybrid.

Perrunichthys perruno är ett annat exempel på en relativt liten rovmalart. Den blir oftast inte större än 60 centimeter i ett akvarium. Du kan ha den här malen i ett 375 liters akvarium om det är minst 180 centimeter långt. Precis som de andra rovmalarterna uppskattar Perrunichthys perruno stora, öppna ytor i akvariet där den kan simma omkring. Akvariet ska dock aldrig vara helt tomt, utan dekorera det med stenar och skapa grottor och skyddande platser. Det är viktigt att grottorna är stabila nog att klara en krock med Perrunichthys perruno h.

En annan rovmalart som ibland hålls av akvarister är Red-tailed Catfish (Phractocephalus hemioliopterus). Den här arten växer sig större än Tigermalen och kan bli upp till 120 centimeter (48 inches). Om du vill klara av att hålla din Red-tailed Catfish när den blir vuxen behöver du ett akvarium som är åtminstone 250 x 90 x 90 cm.

Som namnet antyder är alla rovmalsarterna skickliga rovdjur och de uppskattar levande föda i akvariet. Men det är möjligt att träna en del rovmalar till att leva på pellets, men då missar du en stor del av malens naturliga beteenden. Det är viktigt att du väljer pellets med hög kvalitet som är anpassade för stora rovfiskar.

Det är inte ovanligt att rovmalar får panik och kastar sig själva mot akvarieutrustningen eller mot akvariets sidor. Eftersom de är väldigt starka fiskar är de kapabla att skada sig själva allvarligt. Skadade nosar är därför ett vanligt problem bland rovmalsarter. Rovamalar kan också vara lite nervösa, framförallt när du har flyttat dem från ett litet akvarium till ett större.