Royal pleco

Vanliga handelsnamn: Royal pleco, L027
Vetenskapligt namn: Panaque nigrolineatus
Synonymer: Chaetostomus nigrolineatus, Cochliodon nigrolineatus
Familj: Loricariidae
Ursprung: Brasilien, Colombia och Venezuela
Storlek: 60 cm
Temperament: Fredlig, men stora hanar är revirhävdande mot andra Royal pleco hanar.
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Den här plecon kan bli mycket stor, så innan du skaffar den bör du fundera på om du är beredd att ge den ett så pass stort akvarium som den kommer att behöva som fullvuxen. Royal pleco blir ofta kring 30-40 cm i akvarium, men maxlängden är ännu högre. Rekommenderad vattentemperatur är 22-26 grader C och pH-värdet ska helst ligga mellan 6.0 och 7.5. Vattnets hårdhet bör vara mellan dH 2 och 15. Akvariet bör rymma minst 600 liter. Royal pleco är en nattaktiv art, men i akvarier med kraftfull cirkulation brukar man få se den även under dygnets ljusa timmar.

Akvarieinredning: I naturen äter Royal pleco alger från växter och rötter, och den känner sig därför mest hemma i ett akvarium som innehåller sådana element. Det är viktigt att det finns gott om gömställen. Använd gärna rötter och stenar för att bilda tillräckligt stora hålor med kraftfull vattengenomströmning.

Föda: I naturen äter Royal pleco alger från växter och rötter, men lita inte på att den får i sig vad den behöver genom att äta alger i akvariet. Ofta finns det inte tillräckligt med alger och det är därför säkrast att ge den annan växtbaserad mat, t ex tablettfoder, gröna ärtor och zucchini. Att då och då ge dem en liten munsbit i form av bloodworms eller krill tycks vara välgörande, men de är i huvudsak vegetarianer.

Odla: Royal pleco är svårodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. Att simulera torrsäsong och regnsäsong i akvariet tros vara en viktig faktor. Man vet fortfarande väldigt lite om hur Royal pleco förökar sig, men den är troligen en substratruvare som använder grottor eller hålor som lekplats.