Sajica Ciklid

Vanliga handelsnamn: Sajica-ciklid
Vetenskapligt namn: Archocentrus sajica
Synonymer: Cichlasoma sajica, Cryptoheros sajica
Familj: Cichlidae
Ursprung: Costa Rica
Storlek: 12 cm
Temperament: Fredlig. Revirhävdande under lekperioden.
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Sajica ciklid bör inte hållas i akvarium mindre än 150 liter. Vattentemperaturen bör vara mellan 23 och 28 grader C. pH-värdet ska vara neutralt eller svagt basiskt, mellan pH 7.0 och 8.0. Vattnets hårdhet bör inte överstiga dH 15. I naturen lever Sajica ciklider i floder med medelstark till stark genomströmning, men inte i forsar. Sajica cikliden är fredlig och bara revirhävdande under själva lekperioden.

Akvarieinredning: Under lekperioden kan Sajica-cickliden gräva lite, men det brukar ändå fungera bra att ha tåliga levande växter i akvariet. Använd gärna stenar och rötter för att skapa ännu fler gömställen. Finkornig sand är lämpligt som substrat.

Föda: Sajica ciklid är en allätare som i naturen främst lever av detrius, alger, insekter och frön. I akvariet äter den alla sorters standardfoder. Det är viktigt att den får en varierad kost som innehåller både växtbaserad och köttbaserad mat.

Odla: Sajica-ciklid är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Hanarna har en brantare lutning på huvudet än honorna. Honorna är mindre och deras fenor är inte lika långa som hos hanarna. Sajica cikliden bildar par och är en substratruvande art som oftast väljer en grotta eller skreva som lekplats. Den föredrar att sätta fast äggen på en vertikal eller lätt lutande yta. Honan kan producera upp till 300 ägg per lek. Äggen kläcks normalt inom 72 timmar. Ynglen är frisimmande efter 5-7 dagar. Föräldrarna producerar en sorts slemmig näringslösning på huden som ynglen äter av under den första tiden. Om man håller Archocentrus sajica tillsammans med Archocentrus nigrofasciatus kan det leda till hybridisering.