Att sätta upp ett saltvattensakvarium

Att starta och hålla ett saltvattensakvarium kräver speciell kunskap eftersom ekosystemet i ett saltvattensakvarium skiljer sig mycket från det i ett sötvattensakvarium. Saltvattensakvarium är dock mycket givande och den extra tid som går åt till att ta reda på de speciella behoven för saltvattensakvarier är definitivt värt ansträngningen. Du får möjlighet att hålla ett brett sortiment av fiskarter som inte kan överleva i sötvattensakvarier och den marina faunan erbjuder otroligt vackra arter med fascinerande beteenden. Saltvattensentusiaster skapar ibland även marina ekosystem i miniatyr som inte bara innehåller saltvattensfiskar utan också korallrev, kräftdjur, saltvattensväxter, anemoner mm. Det är också möjligt att hålla 8 och 10 armade bläckfiskar i saltvattensakvarier, men det kräver mycket kunskap och engagemang och det görs oftast bara i offentliga akvarier eller av de mest hängivna saltvattensakvaristerna.

Om det här är ditt första saltvattensakvarium ska du helst välja ett akvarium som är 200 liter eller större. I ett litet akvarium är det svårare att hålla en lämplig vattenkvalité och skapa en funktionell balans. Även ett stort saltvattensakvarium kräver genomtänkt filtration och frekventa vattenbyten, men det är i alla fall något lättare att sköta om än ett litet saltvattensakvarium. Vattenkvalitén är mer stabil i ett stort saltvattensakvarium eftersom större vattenmängder fungerar som en buffert mot dramatiska förändringar i vattnet.

När du har bestämt hur stort akvarium du vill ha måste du också välja mellan glas och syntetiskt material. Båda materialen är vanliga att ha till saltvattensakvarier och de har båda sina fördelar och nackdelar. Akryl är starkare än glas och ger bättre isolering, men å andra sidan repas det lättare än glas. Glas är svårare att repa och håller sig därför klarare längre, men när det går sönder så går det verkligen sönder. Glas är billigare än akryl men det kräver oftast en kraftigare värmare eftersom isoleringen är sämre.

Nästa steg är att anordna en lämplig plats för ditt saltvattensakvarium. Välj ut en plats där det finns tillräckligt med plats och där temperaturen är så jämn som möjligt. Om du ställer ditt saltvattensakvarium i direkt solljus kommer du förmodligen få problem med alger längre fram. Börja aldrig fylla på ditt akvarium någon annanstans än där du har tänkt ha det stående eftersom ett fullt akvarium inte skall flyttas. Det gäller förstås även sötvattensakvarium. Det kommer inte bara vara extremt tungt för dig att flytta på utan det kan också gå sönder av trycket mot glaset när det flyttas runt. Ett 200 liters akvarium fyllt med vatten och kanske även grus är därför inte trevligt att försöka flytta.

När du köper utrustning är det viktigt att de är ämnade för saltvattensbruk. Ha aldrig något i akvariet som inte är saltvattensäkert. Om du använder utrustning eller akvariedekorationer som inte är lämpliga att ha i saltvatten kan de läcka ut skadliga ämnen i vattnet som skadar eller till och med dödar din fisk. Det är också viktigt att själva akvariet är ordentligt rent innan du fyller upp det med vatten. Använd ingen som helst tvål eller rengöringsmedel när du gör rent glas eller akryl eftersom rester kan förorena vattnet. Om du måste använda dig av något slags rengöringsmedel kan du blanda en kapsyl rent blekmedel i 40 liter vatten och städa av akvariet med. Spola noggrant med sötvatten efteråt.

Det finns tre grundformer av saltvattensakvarier:

  • Bara fiskar
  • Fiskar och levande stenar
  • Revakvarium

För nybörjare är bara fiskar vanligtvis det bästa valet. Du kan ändra detta senare och fylla på med levande sten om du vill, och så småningom även starta upp ett komplett revakvarium. Vilken typ av akvarium du väljer att hålla kommer att påverka hur mycket filtration och vattenbyten som behövs. En del sorters koraller kräver också starka och varierade strömmar för att överleva eftersom de inte kan göra sig av med sina egna slaggprodukter.

Precis som i ett sötvattensakvarium finns det tre sorters filtration som kan användas i ett saltvattensakvarium: mekanisk filtration, biologisk filtration och kemisk filtration. Under mekanisk filtration drivs vattnet igenom något slags filter, vanligtvis av svamp eller skumgummi, och större partiklar fastnar i filtret. Mekanisk filtration är ett bra sätt av att bli av med överbliven mat, större slaggprodukter etcetera från saltvattensakvariet. Filtret måste rengöras regelbundet, men använd inget rengöringsmedel och undvik varmt vatten. Om du använder rengöringsmedel eller varmt dödar du lätt de välgörande bakterierna som kan bosätta sig i filtret.

Proteinskummare är en särskild typ av mekaniska filter som är mycket vanliga i saltvattensakvarier. De fungerar genom att producera stora mängder bubblor som organsikt avfall fastnar på. Bubblorna far genom ett rör upp till ytan och tömmer avfallet i en kopp när de brister.

Biologisk filtration utförs av bakterier som omvandlar skadliga slaggprodukter till mindre farliga ämnen. Du behöver två olika sorters bakterier i ditt akvarium. Den första sorten omvandlar ammoniak som produceras av fiskarnas ämnesomsättning till nitrit, och den andra sorten omvandlar nitrit till nitrat. Levande stenar, sand och grus är bra hem för välgörande bakterier. Som nämnts ovan kan de även kolonisera mekaniska filter, t ex svamparna i svampfilter.

Kemisk filtration tar han om många olika sorters kemikalier. Ett kemiskt filter innehåller ofta kol, eftersom kol kan binda många sorters gifter. Ett kemiskt filter kan t ex användas för att rensa ut medicinrester efter att du behandlat akvariet mot sjukdom. Vissa mekaniska filter innehåller kemiska filter.

Du bör aldrig använda dig av vanligt bordssalt i ditt saltvattensakvarium. Köp akvariesalt från djuraffären och följ instruktionerna från tillverkaren när du blandar det med vattnet. Det är viktigt att tänka på att vatten avdunstar från akvariet medan saltet stannar kvar. Om du låter mycket vatten dunsta bort utan att fylla på nytt ökar därför salthalten och skadar din fisk. Avdunstat vatten aldrig ersättas med saltvatten eftersom det skulle öka salthalten. En hydrometer är ett väldigt bra köp eftersom den gör det möjligt för dig att kontrollera att du har exakt rätt salthalt på vattnet.

När du har fyllt akvariet med saltvatten kan du börja dekorera det och installera all utrustning du behöver, precis som du skulle göra med ett sötvattensakvarium. När allt är i ordning kan du tillsätta väldigt tålig fisk till att börja med. Frökenfiskar är vanligt att starta med i ett saltvattensakvarium eftersom de är förhållandevis robusta. Ha inte i för många fiskar på en gång eftersom det biologiska filtret måste få tid att utvecklas.