Nybörjarfiskar för saltvattentsakvarium

Vilka fiskar som är mest lämpliga för en nybörjare beror lite på vilken sorts nybörjare man är. Råden nedan kan därför behöva modifieras för att passa din specifika situation. Har du aldrig hållit saltvattenakvarier tidigare över huvud taget eller är det bara saltvattensfisk du är nybörjare på? Idag är det fortfarande vanligast att man börjar som sötvattensakvarist, och sedan blir saltvattensakvarist. Det är också vanligast att börja med att hålla saltvattensfisk innan man håller korall, anemoner osv men det finns många som gör tvärt om och lyckas bra med det.

En person som aldrig hållit saltvattenakvarier förut behöver framförallt härdiga fiskar som klarar av att akvaristen inte alltid lyckas hålla vattenkvalitén perfekt. En akvarist som med framgång lyckats hålla saltvattensakvarium med kräftdjur, korall, anemoner mm är förmodligen mycket duktig på att hålla vattenkvalitén uppe. När han eller hon bestämmer sig för att börja hålla fisk för första gången är det därför viktigare att titta på andra faktorer. Om man vill hålla fisken i sitt revakvarium är det t ex mycket viktigt att välja en som inte äter korall eller kräftdjur. Tidigare erfarenhet från sötvattenssidan kan också spela in. En erfaren sötvattensakvarist som hållit aggressiva sötvattensarter tidigare har troligen större kunskap om hur man på bästa sätt undviker aggression i ett akvarium, och kan därför försöka hålla aggressiva arter även som nybörjare på saltvatten. En person som aldrig hållit fisk tidigare bör istället begränsa sig till fredligare arter.

Damselfisk / Damseller / Frökenfisk
Frökenfiskar är mycket tåliga för att vara saltvattensfiskar. De kallas även för Damselfisk eller Damseller. Frökenfiskar är inte bara lämpliga för nybörjare, de är också en väldigt bra första fisk för ett nytt akvarium som är på väg att stabilisera sig. Att flera arter är förhållandevis billiga i akvariehandeln spelar givetvis också in. Frökenfiskarna tillhör samma familj som Clownfiskarna, Pomacentridae.