pH i saltvattentsakvarium

Förkortningen pH står för Power of Hydrogen och mäter surhetsgraden i vattnet. Att kontrollera pH-värdet i ett saltvattensakvarium en mycket viktig del av att hålla ett saltvattensakvarium. Det marina livet, särskilt i ett revakvarium, är mycket beroende av att pH värdet hålls på en korrekt nivå och inte förändras.

När vi talar om vattnets pH värde så menar vi hur surt eller basiskt vattnet är. Ett pH-värde på 7 innebär att vattnet är neutralt, varken surt eller basiskt. Allt över pH 7 är basiskt, medan ett pH-värde under 7 är surt. Generellt sett är pH-värden från 7,5 till 8,4 acceptabla värden i ett saltvattensakvarium. Revakvarium är något känsligare och det optimala pH-värdet i ett sådant akvarium är närmare 8,4 än 7,5.

I ett akvarium finns det flera faktorer som kan sänka pH-värdet och göra vattnet för surt. Att tillsätta syror till vattnet gör det naturligtvis mer surt. Syrorna är dock svåra att undvika eftersom organiska syror är naturliga biprodukter av de livsprocesser som sker i akvariet. Det är därför viktigt att ha mycket bra filtrering i akvariet, helst en kombination av flera olika filter, så att mängden organiskt avfall hålls nere.

Havsvatten innehåller ju också liv som producerar organiska syror, varför blir inte sjövattnet för surt för fisken? Svaret är att sjövatten också har massor naturliga buffrar såsom kalcium, kolsyra, borate och bikarbonat. Dessa buffrar och håller pH-värdet uppe. Havet är också ett mer välfungerande ekosystem där ämnen cirkulerar i en evig näringsväv. Detta innebär att de syror som produceras av en varelse används som näringsämnen av någon annan och därigenom binds eller omvandlas. Ett akvarium kan aldrig bli ett perfekt fungerande ekosystem, bland annat eftersom vi ständigt tillsätter nya organiska ämnen utifrån vid varje matning.

För en saltvattensakvarist är det tillrådligt att kontinuerligt övervaka pH-värdet i akvariet. Om pH-värdet i ett akvarium börjar sjunka betyder det att man dels måste försöka förstå varför, dels hantera problemet akut. För att snabbt stabilisera pH-värdet kan man till exempelvis tillsätta lite natriumbikarbonat (bakpulver) till vattnet. Det också särskilda akvariebuffrar att köpa i akvariebutiker. Du bör dock inte nöja dig med att hälla någon buffer i vattnet så fort pH-värdet börjar sjunka; att fundera ut varför det sjunker är givetvis också nödvändigt så att du kan förebygga problemen. Om pH-värdet störtdyker kan det t ex bero på att mängden organiskt avfall av någon anledning ökat dramatiskt i akvariet.

Att behandla ditt vatten med för många kemikalier och kommersiella produkter rekommenderas inte. Den bästa metoden för att förhindra för surt vatten i akvariet är regelbundna vattenbyten och god filtrering. Vanliga vattenbyten är det mest effektiva för att hålla pH-värdet under kontroll i ett marint akvarium. Den är också viktigt att rensa bort överbliven mat, död fisk mm från vattnet. Vattenbyten tillför inte bara nytt vatten, det tillför också naturliga buffrar och viktiga spårämnen.